Pla d’Organització i de Contingència I Curs 2021-2022

Publiquem el Pla d’organització i de contingència 2021-2022, aprovat a la reunió del consell escolar d’avui, 23 de setembre de 2021, que estableix els protocols i les mesures de seguretat per a la gestió de la situació de pandèmia, així com les mesures d’organització pedagògica.