COVID-19

Situació a partir del 20 d’abril de 2022

El Consell de Ministres ha aprovat el Reial decret 286/2022, de 19 d’abril, pel qual es modifica l’obligatorietat de l’ús de mascaretes durant la situació de crisis sanitària ocasionada per la COVID-19. La mesura ha entrat en vigor el dia 20 d’abril, en què el decret s’ha publicat al BOE.

L’escola continuarà vetllant per una ventilació adequada de les aules i de la resta d’espais de l’edifici i aplicant la mesura d’higiene de mans, posant a disposició gel hidroalcohòlic, així com líquid desinfectant i paper d’un sol ús per a aquells que vulguin continuar desinfectant el seu espai de treball.

Documents de centre que han regulat i informat de les mesures previstes en situació epidemiològica
Altres documents
Horari d’atenció al públic

(Actualitzat el 20 d’abril de 2022)

Matins: De dilluns a dijous de 10:00h a 14:00h I Divendres de 9:00 a 14:00h

Tardes: De dilluns a dijous 15:00h a 19:00h

Atenció presencial i telefònica al 972 82 16 46

Espais del centre que estan tancats temporalment

Sala d’estudis i Biblioteca (Actualitzat 20 d’abril de 2022)