Proves Lliures I Convocatòria ordinària

El Departament d’Educació organitza la convocatòria ordinària de les proves lliures per a l’obtenció dels següents certificats de diversos idiomes:

  • Nivell intermedi B1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR)
  • Nivell intermedi B2 del MECR
  • Nivell avançat C1 del MECR

Calendari

Termini inscripció telemàtica: del 2 al 6 de febrer de 2020

Pagament de la taxa/preu públic: fins al 9 de març de 2020 a les 22 hores

Publicació de la llista provisional d’admesos/exclosos: 13 de març de 2020

Comunicació d’errades personals en la preinscripció i presentació de documentació: fins al 27 de març de 2020

Publicació de la llista definitiva d’admesos/exclosos: 31 de març de 2020

Més informació