PER AL WEB – Alumnat nou

Curs 2023-2024

El Departament d’Educació centralitza tot el procés de preinscripció a les EOI de Catalunya.

Les persones interessades trobaran tota la informació referent a aquest procés al web del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya Preinscripció 2023-2024 | Idiomes a les EOI  i hauran de fer la preinscripció de forma telemàtica al següent enllaç de preinscripció. L’aplicatiu només acceptarà preinscripcions des de les 9h del 4 de setembre fins a les 14h del 13 de setembre de 2023. Si alguna persona interessada no disposa de connexió a Internet, podrà venir a fer la preinscripció presencialment el dia 13 de setembre (de 10h a 14h) a la secretaria de la nostra escola. Podeu trucar a l’escola per demanar cita prèvia.

Qui ha de fer preinscripció?

 • Persones que volen accedir per primera vegada a una EOI.
 • Alumnes d’EOI que volen estudiar una llengua diferent de la que estan cursant.
 • Alumnes del curs 2022-2023 que no s’han matriculat el juliol, tant si es volen quedar a la mateixa EOI com si volen canviar d’EOI.
 • Alumnat antic del centre però no matriculat durant el curs acadèmic 2022-2023.

Informació a tenir en compte

 • Es pot fer una única preinscripció per idioma, i un màxim de dues preinscripcions a dos idiomes diferents. En cada preinscripció es poden triar dues opcions de centre i fins a quatre horaris que s’hauran d’ordenar segons preferència.
 • S’ha de tenir 16 anys complerts l’any en què es comencen els estudis (fins al 31 de desembre) o 14 anys per estudiar un idioma diferent del cursat a l’ESO com a primera opció.
 • En fer la preinscripció es pot demanar accedir a A1 o a un nivell superior. Per accedir a A1 no cal fer test de nivell.
 • Les persones interessades en accedir a un nivell superior a A1 només es poden preinscriure directament a un nivell concret si:
 • Les persones que puguin accedir directament a un nivell superior a A1 perquè disposen d’una titulació recollida a la taula Taula d’exempcions de test de nivell, hauran de lliurar el certificat mitjançant l’aplicació informàtica de preinscripció des de les 9h del 4 de setembre fins a les 17h del 13 de setembre.
 • Les persones que volen accedir a A1 o que poden accedir directament a un nivell concret en el moment de fer la preinscripció, especificaran l’idioma, el curs, el grup/horari i el centre o centres als quals es volen preinscriure.
 • Si les persones interessades ja tenen coneixements de la llengua que els interessa però no tenen cap titulació de les esmentades anteriorment, s’han de preinscriure a l’opció Test de nivell en línia, en el cas d’alemany, d’anglès i de francès.
 • El test de nivell en línia es pot fer des del moment de fer la preinscripció fins a les 17h del 13 de setembre. Les persones hauran de triar idioma, curs i grup/horari en acabar el test de nivell en línia.
 • El dia 15 de setembre a les 20h es podrà consultar el resultat del sorteig* per a l’assignació de places als diferents idiomes i nivells. El resultat de l’adjudicació de places pot ser Admès/esaLlista d’espera (Reserva) o Exclòs/a.
 • Les persones admeses hauran de fer la matrícula a partir de les 20h del 15 de setembre fins a les 23.59h del 19 de setembre.
 • Cal remarcar però que no totes les persones admeses acaben matriculant-se, així doncs, aquelles persones preinscrites que a través del sorteig entrin a la Llista d’espera (Reserva) podran fer la matrícula si queden places vacants després del procés de matriculació de les persones Admeses. Aquesta matrícula es durà a terme a partir de les 12h del dia 21 de setembre i fins a les 23:59h del dia 22 de setembre per a anglès i a partir de les 9h i fins a les 23:59h del 22 de setembre per a tots els idiomes, anglès inclòs. S’organitzarà en franges de matrícula que s’aniran obrint segons l’ordre que resulti del sorteig per a l’assignació de places i que no es tancaran fins que s’acabi el període de matriculació.
 • Tot el seguiment del procés pel que fa a l’admissió de la preinscripció, a la tria de grups/horaris, a la consulta de resultats d’assignació de places i subseqüent matrícula de les persones admeses i a la llista d’espera el podreu fer a través del web del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya Preinscripció 2023-2024 | Idiomes a les EOI

* Les preinscripcions es numeren correlativament en el moment de fer-se. Aquest número de preinscripció és vàlid per al sorteig d’assignació de places.

Test de nivell en línia

La prova consisteix en un test de preguntes d’opció múltiple repartides en tres blocs de preguntes.

 • El primer bloc avalua l’ús de la llengua.
 • El segon i el tercer bloc avaluen l’ús de la llengua i la comprensió oral, i el tercer bloc inclou, a més, una tasca d’expressió escrita.

La dificultat de les preguntes augmenta progressivament. En acabar cada bloc els alumnes coneixeran el curs al qual han estat assignats i, segons el resultat obtingut, se’ls permetrà continuar al bloc següent, si és el cas. L’alumnat al qual se li ofereixi la possibilitat de continuar al bloc següent, podrà rebutjar-ho i quedar-se amb l’assignació obtinguda al bloc anterior, si així ho vol.

Al final del bloc 3 s’obtindrà una assignació provisional. L’assignació definitiva s’obtindrà quan un/a docent hagi corregit la tasca d’expressió escrita. Llavors es podrà triar grup o grups.

La durada del primer bloc és de 45 minuts, la del segon bloc és de 30 minuts i la del tercer bloc és de 80 minuts.   

Documentació necessària per a la matrícula

Un cop formalitzada la matrícula s’ha d’enviar la següent documentació digitalitzada al correu de l’escola (eoiguixols@xtec.cat):

 • Una fotografia mida carnet
 • Document d’identitat (DNI, NIE o Passaport) – dues cares

Calendari de preinscripció i matrícula

 • Publicació de l’oferta d’idiomes i horaris: juny de 2023 (Alemany | Anglès | Francès).
 • Publicació de l’oferta de places: 21 de juliol de 2023.
 • Presentació telemàtica de sol·licituds: des de les 9h del 4 de setembre fins a les 14h del 13 de setembre de 2023.
 • Presentació presencial de sol·licituds: des de les 10h fins a les 14h del dia 13 de setembre de 2023.
 • Lliurament mitjançant l’aplicació informàtica de preinscripció de certificats que permeten l’exempció del test de nivell, alumnes que accedeixen directament a un nivell superior a A1: del 4 de setembre a les 14h del 13 de setembre de 2023.
 • Test de nivell en línia fins a les 17h del 13 de setembre de 2023.
 • Tria d’horari a l’aplicació de preinscripció fins a les 17h del 13 de setembre de 2023.
 • Sorteig per a l’assignació de places: 15 de setembre de 2023, a les 12h (la consulta de resultats es pot fer a partir de les 20h a l’aplicació de preinscripció). El resultat de l’adjudicació de places pot ser Admès/esaLlista d’espera (Reserva) o Exclòs/a.
 • Període de matrícula en línia dels alumnes d’admesos: des de les 20h del 15 de setembre fins a les 23:59 del 19 de setembre de 2023.
 • Període de matrícula en línia dels alumnes de la llista d’espera: 21 i 22 de setembre de 2023 (consulteu franja segons idioma).
 • Matrícula places vacants per a persones no preinscrites: des de les 9h fins a les 14h del 22 de setembre de 2023 presencialment a l’escola. Aquest mateix dia es formalitzaran les matrícules d’actualització de coneixements. Les persones interessades en aquest tipus de matrícula han de presentar una instància a la secretaria de l’escola durant el més de juliol o setembre i no han de fer preinscripció.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

XHTML: Trieu una d'aquestes etiquetes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>