Horaris i professorat

HORARIS DEL CURS 2023-2024

– L’EOI Girona no pot garantir que es mantinguin els mateixos horaris en cursos successius.

– Les proves finals poden no coincidir amb el dia i hora de classe habitual.

– L’assistència a classe és obligatòria.

CURSOS INTENSIUS – PRIMER QUADRIMESTRE (SETEMBRE – GENER)

Nivell Dia Hora  Aula Professor/a  Correu-e  Hora d’atenció
A1 De dilluns a dijous 10:00 – 12:00 1 Paco Meneses fmenese2@xtec.cat Dijous 12:00 – 12:30
A2 De dilluns a dijous 12:00 – 14:00 2 Lidia Usó luso@xtec.cat Dijous 14:00 – 14:30
B2.1 De dilluns a dijous 10:00 – 12:00 2 Lidia Usó luso@xtec.cat Dijous 9:30 – 10:00

CURSOS INTENSIUS – SEGON QUADRIMESTRE (FEBRER – JUNY)

  Nivell Dia Hora  Aula Professor/a  Correu-e  Hora d’atenció
A2 De dilluns a dijous 12:00 – 14:00 2 Lidia Usó luso@xtec.cat Dijous 14:00 – 14:30
B1 De dilluns a dijous 10:00 – 12:00 1 Paco Meneses fmenese2@xtec.cat Dijous 12:00 – 12:30
B2.2 De dilluns a dijous 10:00 – 12:00 2 Lidia Usó luso@xtec.cat Dijous 9:30 – 10:00

CURSOS EXTENSIUS (SETEMBRE – JUNY)

  Nivell Dia Hora Aula  Professor/a  Correu-e  Hora d’atenció
B1 Dilluns i dimecres 12:00 – 14:15 1 Paco Meneses fmenese2@xtec.cat Dilluns 14:15 – 14:45