Tràmits

ATENCIÓ: Llegiu atentament les instruccions per al tràmit que voleu fer i fixeu-vos en els terminis establerts:

Documentació obligatòria alumnat curs 22-23 (no cal que ho empleneu si ja ho heu fet a classe).

 1. Instància / sol·licitud: imprès general (per qüestions administratives adreçades a secretaria@eoisabadell.cat. Per altres qüestions adreçades a: direccio@eoisabadell.cat)
 2. Autorització per a gestions en nom d’una altra persona
 3. Certificats i títols
 4. Canvi d’horari.
 5. Trasllat d’expedient.
 6. Renúncia a la matrícula.
 7. Devolució de taxes
 8. Matrícula d’actualització
 9. Convocatòria addicional (3a matrícula d’un mateix curs)
 10. Taxes i preus públics matrícula curs 22-23
 11. Beques i ajuts
 12. Formulari petició adaptació proves finals per a alumnes oficials amb NEE (termini: fins al 28 de març de 2023)