Candidats/es lliures

El Departament d’Ensenyament organitza la convocatòria extraordinària (febrer, només per anglès i C2 de català) i ordinària (maig-juny) de les proves per obtenir els certificats següents:

  • Nivell intermedi B1. Corresponent al nivell B1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR)
  • Nivell intermedi B2. Corresponent al nivell B2 del MECR
  • Nivell avançat C1. Corresponent al nivell C1 del MECR
  • Nivell avançat C2. Corresponent al nivell C1 del MECR, només per anglès i català

A l’Escola Oficial d’Idiomes de Sabadell, els candidats lliures poden realitzar la prova en la convocatòria extraordinària al febrer (inscripcions del 13 al 17 de novembre de 2023), per obtenir el Certificat de Nivell Avançat C1 d’anglès i C2 de català.

En canvi, en la convocatòria ordinària al maig-juny (inscripcions del 27 de febrer a l’1 de març de 2024), els candidats lliures tenen l’opció de presentar-se, a l’EOI de Sabadell, a la prova per obtenir el Certificat de Nivell intermedi B1 i Certificat de Nivell intermedi B2 d’alemany, anglès i francès, el Certificat de Nivell Avançat C1 d’anglès i de francès i el Certificat de Nivell Avançat C2 d’anglès i de català.

En aquesta pàgina trobareu tota informació referent als Certificats i Proves de les Escoles Oficials d’idiomes de Catalunya.