Alumnes nous

IMPORTANT: Els horaris publicats per al curs 2020-2021 poden estar sotmesos a canvis. L’EOI Sabadell treballa per garantir el màxim de presencialitat, tot i que, segons l’evolució de la pandèmia i les instruccions del Departament d’Educació i del Departament de Sanitat, és possible que una part de la docència hagi de ser en línia. És important tenir aquests aspectes en compte abans de formalitzar la matrícula.

Enllaç oficial amb tota la informació

QUI ES POT MATRICULAR A L’EOI SABADELL?

D’acord amb la Resolució del Departament d’Ensenyament que aprova les normes de preinscripció i matrícula a les Escoles Oficials d’Idiomes de Catalunya, per poder accedir als ensenyaments d’idiomes de les EOI és requisit imprescindible tenir 16 anys complerts l’any en què es comencin els estudis.

També hi poden accedir les persones més grans de 14 anys per estudiar un idioma diferent al primer idioma estranger cursat a l’ESO.

Qualsevol persona no matriculada en un curs oficial d’un idioma en aquesta escola l’any acadèmic immediatament anterior es considera nou alumnat d’aquell idioma.

TRES PASSOS PER FER LA MATRÍCULA: Descarrega’t el fulletó resum informatiu

    1. Preinscripció (i test de nivell, si cal)
    2. Assignació de plaça
    3. Matrícula

DATES CLAU SETEMBRE 2020

Preinscripció Test de nivell Confirmació de plaça Matriculació Online Llista d’espera
En línia:  del 31 d’agost al 3 de setembre (fins a les 15 h)

Cliqueu aquí per anar a l’aplicatiu de preinscripció.

Preinscripció assistida : 3 de setembre, fins a les 14 h (només en cas de no haver pogut fer la preinscripció online, truqueu a l’escola: 937262199)

8, 9 i 10 de setembre.

Cal consultar al web el dia i hora que es realitzarà la prova dintre dels dies assignats.

Haureu de triar l’horari de classe els dies 14, 15 i 16 de setembre (fins a les 12h)

16 de setembre de 2020 a les 20h. Del 16 de setembre (a partir de les 20h) al 18 de setembre Del 22 al 23 de setembre.

Quasi totes les preinscripcions en llista d’espera obtenen plaça. La matrícula es farà  a través d’un aplicatiu en línia.

ANGLÈS a partir de les 12 h. del matí del dia 22 de setembre.

RESTA D’IDIOMES a partir de les 9 h del dia 23 de setembre

PREINSCRIPCIÓ

Del 31 d’agost a les 9h. fins al 3 de setembre a les 15h. (ambdós inclosos) en aquest aplicatiu online

Es considera alumnat nou:

  • Aquells que accedeixen per primera vegada a l’EOI de Sabadell.
  • Els que comencen un altre idioma.
  • Els que han perdut l’oficialitat.
  • Els que provenen d’una altra EOI.
  • Alumnes que han fet la prova de certificat com a candidats lliures i que volen ser oficials.
  • Alumnes que han aprovat un curs d’estiu o un B2+ i que volen ser oficials.

Si teniu problemes amb la preinscripció telemàtica, truqueu a l’EOI o envieu correu electrònic el dia 3 de setembre fins les 14 h.

La preinscripció pot ser a:

  • A1 (primer): Si NO es tenen coneixements de l’idioma o es vol començar des de zero.
  • Test de nivell: Si es tenen coneixements de l’idioma i es vol començar des d’un nivell superior a l’A1 i NO es disposa d’un CERTIFICAT de l’idioma segons la taula d’exempcions. En aquest cas s’haurà de venir el dia indicat a fer el test de nivell.
  • A2, B1, B2.1, B2.2, C1 o C2 de català: NOMÉS si es té aprovat el curs anterior en qualsevol EOI o si es té un CERTIFICAT de l’idioma segons la taula d’exempcions. Si la matrícula es fa telemàticament, s’haurà d’adjuntar el certificat escanejat a l’aplicatiu de preinscripció. Si es fa la matrícula presencialment, s’haurà de presentar l’original i una fotocòpia del certificat.

No està permès matricular-se simultàniament com a alumnat oficial i lliure del mateix idioma, dintre del mateix any acadèmic.

Recordeu que heu de triar l’horari de classe. Cliqueu aquí per consultar els horaris del curs 2020-2021.

Els candidats s’han de matricular en un horari que els vagi bé, ja que els canvis d’horari només s’acceptaran, segons la disponibilitat de places, en casos especials i justificats documentalment, per un canvi de circumstàncies vitals posteriors a la data de matrícula.

TEST DE NIVELL

Taula d’exempcions del test de nivell

  • Cal portar el DNI/Passaport.
  • El test de nivell només té valor per a la formalització de la matrícula i validesa per a un sol any acadèmic.
  • Una vegada feta la preinscripció cal consultar al web el dia i hora que es realitzarà la prova.
  • La NO presentació al test de nivell suposa l’anul·lació de la preinscripció.
  • El test de nivell consisteix en una prova escrita (i oral per alguns idiomes).
  • El 14 de setembre (a partir de les 12h.) es publicaran a l’aplicatiu de preinscripció (accedint amb les dades de l’alumne) els resultats del test de nivell
  • EL 16 de setembre (a partir de les 20h.) es publicarà la informació relativa a si s’ha obtingut plaça.

ATENCIÓ!!! Recordeu que els dies  14, 15 i 16 de setembre (fins a les 12h.) heu de triar l’horari de classe al mateix aplicatiu de preinscripció.

MATRÍCULACIÓ

16, 17 I 18 de setembre al mateix aplicatiu de consulta d’assignació

Llista d’espera: 22 i 23 de setembre: quasi totes les preinscripcions obtenen plaça. Tingueu paciència i matriculeu-vos a l’aplicatiu de matrícula els dies 22 i 23 de setembre.

DOCUMENTACIÓ PER ENVIAR O LLIURAR A LA SECRETARIA DE L’EOI

Podeu fer-nos arribar la documentació presencialment o per correu electrònic a: secretaria@eoisabadell.cat

INSTRUCCIONS PER FER EL PAGAMENT
Consulteu aquí els preus i taxes de matrícula

 1. Cal fer dos pagaments, corresponents a cada un dels dos codis de barres del resguard. 
 2. Us podeu imprimir el “Resguard de matrícula ” per fer efectiu els imports de matrícula i material, en el termini de 24 h, a partir de la formalització de la matrícula telemàtica. No cal portar el document de pagament al centre.
En cas d’haver al·legat una reducció o exempció de la matrícula, cal aportar la documentació acreditativa al centre en el termini d’una setmana des de l’inici de les classes.

El fet de no aportar la documentació acreditativa de reducció o exempció de taxa comportarà l’anul·lació de la matrícula i la pèrdua de l’import pagat.

Enllaç oficial amb tota la informació

 

MATRÍCULA C2 D’ANGLÈS (l’EOI Sabadell no impartirà aquest nivell):