Nous alumnes-Preinscripció

LLEGEIX ATENTAMENT TOTA AQUESTA INFORMACIÓ ABANS DE FER LA PREINSCRIPCIÓ (alguns errors poden invalidar-la i no entraries en el sorteig de places ni entraries a la llista d’espera. Si ets nascut/da l’any 2006, 2007 o 2008, llegeix aquesta informació ESENCIAL per fer la preinscripció: 1. REQUISITS D’ACCÉS).

Si ets DOCENT EN ACTIU, et pots acollir al pla PIA+ (marca la casella DESITJA ACOLLIR-SE AL PLA PIA+ i posa com a email de contacte el teu @xtec.cat  quan facis la preinscripció). Requisits i condicions aquí.

Període de preinscripció pel curs 2022-23: de les 9:00h del 31 d’agost de 2022 fins a les 15:00h del dilluns 5 de setembre de 2022 (festiu local)

La preinscripció és un tràmit obligatori per entrar com alumne/a nou/va a l’EOI Sabadell. Es fa telemàticament a través del web http://www.eoidigital.com/preinscripcio/alumnes/.

Enllaç preinscripció NOMÉS per a C2.1 d’anglès https://www.eoidigital.com/eoicatc2/alumnes/index.php?I=C

Excepcionalment (si no tens mitjans o coneixements informàtics) de manera presencial a l’EOI:  divendres 2 de setembre de 2022 de 10 a 15h.

L’ordre de matrícula està determinat per un sorteig d’adjudicació de places. Els resultats d’aquest sorteig es faran públics el dia 14 de setembre de 2022 a les 20h. S’ha de tornar a entrar al mateix enllaç de la preinscripció (veure a dalt) per comprovar si s’ha obtingut plaça i fer la matrícula, si és el cas.

La matrícula es farà online del 14 de setembre de 2022 (20h)  fins al 16 de setembre (23.59h).

En el cas de C2.1 d’anglès, del 15 de setembre de 2022 (20h)  fins al 19 de setembre (23.59h).

POSA UN ALARMA AL TEU MÒBIL AMB AQUESTES DATES DE MATRICULACIÓ, JA QUE SI ET TOCA PLAÇA (=ADMÈS) I NO ET MATRICULES, LA PERDS I HAURÀS D’ESPERAR SI QUEDEN VACANTS DESPRÉS QUE S’HAGIN MATRICULAT ELS DE LA LLISTA D’ESPERA

Els que NO han resultat admesos, seran assignats a la LLISTA D’ESPERA amb un dia i hora concrets (per anglès, dia 20 i per alemany, francès i català, dia 21 de setembre), a partir del qual es podran matricular en tots els grups i franges horàries que ofreix l’escola on quedin places vacants.

Si el resultat és NO ADMÈS, això és perquè no has adjuntat una documentació requerida per l’aplicatiu (veure casos més avall) o no has fet el test de nivell (si l’havies triat o se t’havia habilitat aquesta opció) i per tant, has quedat fora del sorteig i de la llista d’espera (Si ets nascut/da l’any 2006, 2007 o 2008, llegeix aquesta informació ESENCIAL per fer la preinscripció: 1. REQUISITS D’ACCÉS).

Organització dels estudis de les EOIs i nivells aquí

Horaris de classe curs 2022-23 aquí i preus dels cursos aquí.

IMPORTANT! COM TRIAR CURS DURANT LA PREINSCRIPCIÓ:

 • Si NO tens coneixements previs o vols començar des de zero, tria el curs A1 (=1r): NO es fa test de nivell.
 • Per accedir a un curs superior a A1, hi ha 2 opcions:
  • OPCIÓ 1: preinscriure’s al test de nivell (en el desplegable CURS, triar TEST DE NIVELL). Per a anglès, alemany i francès aquest test es fa en línia (es pot fer des del moment en què es fa la preinscripció fins el dilluns 12 de setembre (23.59h) de 2022.) El test de nivell consta de 3 blocs amb preguntes de tria múltiple (no hi ha entrevista oral). Si el teu nombre d’encerts és suficientment alt, passes al bloc següent. No cal fer el bloc següent de seguida però una vegada el comences, s’ha d’acabar en el temps indicat. Es recomana fer servir un ordinador amb Windows i Chrome/Firefox, sobretot per fer els blocs 2 i 3 ja que hi ha un vídeo de comprensió oral. LLEGEIX MOLT ATENTAMENT TOTES LES INSTRUCCIONS EN PANTALLA. Després de tenir el resultat del nivell, s’ha de triar grups i horaris dintre del termini. En cas contrari, NO s’entrarà al sorteig de places i el resultat és NO ADMÈS.   En el cas de català, s’haurà de venir dimecres 7 de setembre a les 19.30h a fer-lo. Si has triat ‘test de nivell’ però no el fas, el resultat serà NO ADMÈS.
  • OPCIÓ 2: preinscriure’s a un curs determinat (en el desplegable CURS, tria el que correspongui) perquè:*
   • es té un curs aprovat d’una EOI. Es necessita el Certificat Acadèmic si es va cursar en una altra EOI (no tenim accés a la base de dades d’altres EOIs). Si es va cursar a l’EOI de Sabadell, adjunta un petit i senzill escrit/foto on ho especifiqui i ho comprovarem al nostre sistema. Si no adjuntes cap documentació, quedaràs exclos/a del procès de preinscripció i el resultat serà NO ADMÈS.
   • es té un dels certificats que consten en aquesta taula d’equivalències de certificacions (anglès, francès i alemany) o  per català, en l‘ORDRE VCP 491/2009 de 21 de novembre (en cas de dubte, es pot enviar-lo abans a secretaria@eoisabadell.cat ). En aquest cas, a partir del moment en què es fa la preinscripció i fins el 13 de setembre de 2022 (23.59h), s’ha d’adjuntar, al mateix aplicatiu de preinscripció, l’arxiu amb document acreditatiu que t’eximeix de fer el test de nivell. En cas contrari, la preinscripció quedarà invalidada i no s’entrarà al sorteig ni a la llista d’espera, el resultat serà NO ADMÈS.  Si la teva documentació es considera NO vàlida per la Secretaria de l’escola, t’activarem el test de nivell online i hauràs de fer-lo fins al dilluns 12 de setembre a les 23.59h. Si no el fas, el resultat serà NO ADMÈS.
NOTA IMPORTANT: En cap cas, l’escola trucarà o l’aplicatiu enviarà cap missatge per informar de l’estat de la sol·licitud. És responsabilitat vostra consultar-ho a l’aplicatiu de preinscripció. Comproveu que el document que voleu adjuntar, si escau, està ben pujat a l’aplicatiu.

(*) Des de l’aplicació de la LOMCE al 2017, el títol de Batxillerat no dona accés al curs B1 d’anglès. Tampoc els títols universitaris (llicenciatures, graus, màsters, etc) donen accés directe a cap nivell. Cal fer el test de nivell.

El resultat del test de nivell online NO és vinculant, ja que abarca només una part de la gramàtica i vocabulari i no contempla l’expressió escrita ni oral. Un cop començades les classes, el professor pot estimar convenient canviar l’alumne de nivell.

Per a més informació, consulta el web del Departament d’Educació.

 • No està permès matricular-se com a alumnat oficial i lliure del mateix idioma, dintre del mateix any acadèmic.
 • Per saber les vegades que està permès matricular-se en un curs consulteu aquí.
 • Els candidats s’han de matricular en un horari que els vagi bé, ja que els canvis d’horari només s’acceptaran, segons la disponibilitat de places i justificats documentalment, tal i com es veu aquí.

Qualsevol dubte o incidència amb la preinscripció o matrícula, envia un correu a secretaria@eoisabadell.cat