Nous alumnes-Preinscripció i matrícula

Qualsevol persona no matriculada en un curs oficial d’un idioma a aquesta escola l’any acadèmic immediatament anterior es considera nou alumnat d’aquell idioma.

Es considera alumnat nou també:

 • Aquells que accedeixen per primera vegada a l’EOI Sabadell.
 • Els que comencen un altre idioma.
 • Els que han perdut l’oficialitat.
 • Els que provenen d’una altra EOI.
 • Alumnes lliures que volen ser oficials.

Preinscripció nou alumnat

La preinscripció és un tràmit obligatori per entrar com alumnat nou a l’EOI Sabadell. Es fa telemàticament a principi de setembre a través del web: http://www.eoidigital.com/preinscripcio/alumnes/ o presencialment els dies indicats.

La preinscripció pot ser:

 • Al nivell A1: Si NO es tenen coneixements de l’idioma o es vol començar des de zero.
 • A un nivell superior a A1 (d’A2 a C1 o C2.1 d’anglès):
  • Si es disposa d’un curs o certificat d’una EOI aprovat.
  • Si es disposa d’una equivalència reconeguda. Vegeu taula d’equivalències.
 • Amb Test de nivell*: Si es tenen coneixements de l’idioma i es vol començar des d’un nivell superior a 1r i NO es disposa d’un CERTIFICAT de l’idioma segons la taula d’exempcions. En aquest cas, s’haurà de fer el test de nivell online pel que fa a anglès, alemany i francès. Per català, s’haurà de venir a l’escola el dia assenyalat.

Test de nivell:

 • El test de nivell només té valor per a la formalització de la matrícula i validesa per a un any acadèmic. No se’n fan certificats.
 • Una vegada feta la preinscripció, cal consultar al web el dia i hora que es realitzarà la prova de català que es fa presencialment.
 • La NO presentació al test de nivell o la no realització suposa l’anul·lació de la preinscripció.

Per formalitzar la matrícula cal tenir en compte els aspectes següents:

 • L’ordre de matrícula es determina mitjançant un sorteig d’adjudicació de places.
 • No es permet matricular-se com a alumne oficial i lliure del mateix idioma durant el mateix any acadèmic.
 • Per conèixer el nombre de vegades que està permès matricular-se en un curs consulteu aquí.
 • Els candidats han de matricular-se en un horari que els convingui, ja que els canvis d’horari només s’acceptaran segons la disponibilitat de places i justificats documentalment.

Cliqueu al següent enllaç, per a més informació sobre tot el procés d’Accés i preinscripció del nou alumnat per al curs 2023-24.