Càrrecs de coordinació

Cap de departament d’alemany
Anna Maria Muñoz

alemanyeoisabadell@gmail.com
Horari d’atenció: Dilluns de 18.15 a 18.45 i dimarts d’11.30 a 12.00

Cap de departament d’anglès
Francesc Sánchez
eoisabadell.dep.angles@gmail.com
Horari d’atenció: Dilluns de 18.15 a 18.45 i dijous d’11.15 a 11.45

Cap de departament de català
Jaume Macià
departamentdecatalaeoisabadell@gmail.com
Horari d’atenció: Dilluns i dimarts de 18.15 a 18.45

Cap de departament de francès
Anne-Marie Serrano
sabafran7@gmail.com
Horari d’atenció: Dimarts de 9.30 a 10.00 i dimecres de 18.00 a 18.30