Càrrecs de coordinació

DEPARTAMENTS CURS 2023-24

ALEMANY

Cap de departament: Astrid Ballester

alemany@eoisabadell.com

Horari d’atenció: Dimecres de 18.15 a 18.45 i dijous d’11.15 a 11.45h

ANGLÈS

Cap de departament: Salvador Faura

Caps adjunts:  Dani Vila i Carmen Aparicio

angles@eoisabadell.cat

Horari d’atenció: Dilluns de 18.15 a 18.45 i dijous d’11.15 a 11.45

CATALÀ

Cap de departament: Jordi Colobrant

catala@eoisabadell.cat

Horari d’atenció: Dilluns a dijous de 18.15 a 18.45

FRANCÈS

Cap de departament: Anne-Marie Serrano

Cap adjunt: Corinne Royer

frances@eoisabadell.cat

Horari d’atenció: Dimarts i dijous de 12.15 a 12.45h i dimecres de 18.15 a 18.45h

ALTRES CÀRRECS DE COORDINACIÓ CURS 2023-24

COORDINACIÓ DIGITAL

Yolanda Ruiz

coordinacioinformatica@eoisabadell.cat

COORDINACIÓ DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS Consuelo Calderón

mcalde2@xtec.cat

COORDINACIÓ LINGÜÍSTICA Andratx Badia

abadia7@xtec.cat

COORDINACIÓ DE COEDUCACIÓ, CONVIVÈNCIA I BENESTAR Sonia Valera

svalera2@xtec.cat