Càrrecs de coordinació

DEPARTAMENTS

ALEMANY

Cap de departament: Anna Maria Muñoz

alemany@eoisabadell.com

Horari d’atenció: Dilluns de 18.15 a 18.45 i dimarts d’11.30 a 12.00

ANGLÈS

Cap de departament: Francesc Sánchez 

Caps adjunts: Salvador Faura i Xavier Gascon

angles@eoisabadell.cat

Horari d’atenció: Dilluns de 18.15 a 18.45 i dijous d’11.15 a 11.45

CATALÀ

Cap de departament: Jaume Macià

catala@eoisabadell.cat

Horari d’atenció: Dilluns i dimarts de 18.15 a 18.45

FRANCÈS

Cap de departament: Corinne Royer

Cap adjunt: Anne-Marie Serrano

frances@eoisabadell.cat

Horari d’atenció: Dimarts de 9.30 a 10.00 i dimecres de 18.00 a 18.30

 

ALTRES CÀRRECS DE COORDINACIÓ

COORDINACIÓ DIGITAL

Yolanda Ruiz

coordinacioinformatica@eoisabadell.cat

COORDINACIÓ DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

Consuelo Calderón

COORDINACIÓ LINGÜÍSTICA

Sonia Valera