Cursos intensius d’estiu

Informació general

Inici de curs: dilluns 3 de juliol de 2023

Fi de curs: divendres 21 de juliol de 2023

Idiomes i nivells: Alemany A1 i A2 – Anglès (tots els nivells  fins C2) – Francès A1, A2 i B1 – Català C2 – Japonès A1

Sessions 100% presencials de matí (de dilluns a divendres de 9.30 a 13.30h)

Aquest any NO ofertarem cursos d’anglès per a TEENS. L’edat mínima per inscriure’s és de 16 anys per anglès i 14 anys pels altres idiomes, complerts abans del 31/12/2023.

 

Pre-inscripció i Test de Nivell: a partir del 29 de maig 2023

Cliqueu en els enllaços de més avall per accedir al formulari d’inscripcions i test de nivell d’anglès online:

Si comenceu un curs de nivell zero (A1) o teniu un certificat que acredita el vostre nivell (de l’EOI o altres –consulteu taula d’equivalències-), NO us caldrà fer test de nivell. Cal que envieu el vostre certificat acreditatiu en el moment de fer la matrícula, del 20 al 25 de juny 2023 a cursosespecials@eoisabadell.cat

Test de nivell francès i alemany: els tests es faran presencialment a l’escola en horari de (NO cal demanar cita prèvia, fins 26 de juny):

   • dilluns  a dijous de les 9 a 13h i 15.45 a 19h
   • divendres de 9 a 14h.

C2 català:  NO hi ha test de nivell. Cal aportar un certificat vàlid de C1 de català. INFORMACIÓ IMPORTANT: No hi ha certificats lliures de C2 de català a les EOIs. Mireu les convocatòries de la CIFALC i Consorci per a la Normalització Lingüística.

 

Matrícula i Pagament:  del 20 al 26 de juny 2023

Preus:

 • 325€ (ja inclosa la quota de recursos addicionals però NO inclòs el llibre)
 • 177,50€ (preu per a bonificats al 50%- família nombrosa general o família monoparental general i especial – ja inclosa la quota de recursos addicionals però NO inclòs el llibre)
 • 30€ (preu per als exempts: família nombrosa especial, discapacitat igual o superior a 33%, víctimes de violència de gènere i terrorisme, NO inclòs el llibre).

DADES BANCÀRIES: CaixaBank ES13 2100 1156 5102 0014 2127*

* Fer l’ingrès Indicant clarament el concepte de la transferència: CURS ESTIU+IDIOMA+NIVELL i el NOM i COGNOMS de la persona que s’inscriu al curs.

Documentació imprescindible per a la matrícula (es pot enviar des del moment de la preinscripciócursosespecials@eoisabadell.cat:
 • Fotocòpia del DNI/NIE o passaport per les dues cares
 • Fotocòpia de la documentació acreditativa per a la reducció/exempció de taxes, si escau.
 • Document acreditatiu del nivell per al qual es vol optar, si escau
Del 20 al 25 de juny, és imprescindible enviar el justificant de pagament. escanejat a cursosespecials@eoisabadell.cat.

 

Avaluació i certificació

Per a l’avaluació, es tindran en compte els criteris següents:

 • l’assistència a les classes
 • la participació activa a les activitats plantejades
 • el lliurament d’un mínim del 80% de les tasques

Els cursos donen dret a un certificat d’aprofitament en cas de superació del curs o d’assistència amb un mínim de 80% de les sessions. Aquest certificat NO garanteix la plaça en els cursos ordinaris, però si que permet acreditar el nivell al procés de preinscripció d’aquests. Consulteu la taula d’equivalències.

Continuïtat a l’escola

El certificat que s’hi obté no té el mateix valor, per tant NO hi ha convalidació oficial ni permet el pas automàtic al nivell següent d’un curs ordinari, ni tampoc no en garanteix la plaça. Ara bé, l’alumnat que hagi cursat i aprovat un curs d’estiu d’un mínim de 60 hores al juliol anterior podrà accedir al mateix nivell en la matrícula del setembre d’un curs regular per completar el nivell. (p.ex. A2 al juliol 2023 – accés a A2 curs ordinari setembre 2023). En cas que hagi cursat i aprovat un curs d’estiu d’un mínim de 60 hores corresponent a la segona part d’un curs ordinari d’EOI, podrà accedir al nivell següent (p.ex. A1+ al juliol 2023 -accés A2 curs ordinari setembre 2023). Aquesta exempció de test de nivell no s’aplica als alumnes que hagin superat el nivell C2, ja que l’accés a C2 es regeix per una altra normativa.

Reconeixement

Algunes universitats de Catalunya reconeixen alguns d’aquests cursos com a crèdits d’idioma de lliure elecció. Adreceu-vos a les secretaries de les vostres facultats per confirmar-ne el reconeixement.

Els cursos estan pendents de ser reconeguts com  activitat de formació permanent del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

 

Informació addicional important
  • L’escola es reserva el dret d’anul·lar un curs si no s’arriba al mínim d’alumnes establert.
  • Només es retornarà l’import de la matrícula en cas que s’hagi d’anul·lar un curs.
  • Els cursos estan pendents d’autorització. En cas que no s’obtingués, el centre ho comunicaria a l’alumnat i li retornaria l’import pagat
  • En cas d’exempció, si una persona no assisteix un mínim del 65%, tindrà una penalització i no es podrà matricular gratuïtament a cap curs especial durant dos anys.