Preguntes freqüents

1 .Com s’organitzen els estudis a l’EOI?
NIVELL CURSOS CERTIFICACIÓ
Nivell Bàsic 1r (A1)

2n (A2)

 

Certificat de Nivell Bàsic A2

Nivell Intermedi 3r (B1)

4rt (B2.1)

5è (B2.2)

Certificat de Nivell Intermedi B1

 

Certificat de Nivell Intermedi B2

Nivell Avançat C1

C2 (només català)

Certificat de Nivell Avançat C1

Certificat de Nivell  Avançat C2

2.  Quina és la duració dels cursos?

La durada dels cursos de l’EOI de Sabadell és:
– oficials: 130 hores lectives (com a mínim)
– cursos d’estiu: 80 hores lectives
A l’EOI de Sabadell el curs oficial comença al setembre i finalitza al maig/juny. Altres EOIs fan cursos oficials en modalitat intensiva (d’octubre a gener i de febrer a maig); consulteu l’oferta de cadascuna de les escoles que us interessen (apartat “Altres EOIs” del nostre web). El curs d’estiu es realitza al juliol, i es fan generalment 20 sessions de 4 hores cadascuna, de matí o de tarda, que comencen aproximadament el dia 1.

3.  Preu del curs?

Taxes i preus públics per aquest curs són els següents:

 1a matrícula   2a vegada (repetidors)  3a vegada (convocatòria addicional concedida)
Matrícula i serveis per a alumnes oficials dels nivells B1, B2.1 i B2.2, per curs:

Família nombrosa categoria general o família monoparental

286€ + 30€

143€ + 30€

371,80€ + 39€

185,90€ + 19,50€

514,80€ + 54€

257,40€ + 27€

Matrícula i serveis per a alumnes oficials dels nivells A1, A2, C1 i C2.1, per curs:

Família nombrosa categoria general o família monoparental

275€ + 30€

137,50€ + 30€

357,50€ + 39€

178,75€ + 19,50€

 495€ + 54€

247,50€ + 27€

Família nombrosa (especial), víctimes del terrorisme o violència de gènere o persones que acreditin una discapacitat (mínim 33%): 100% gratuïta 100% gratuïta 100% gratuïta

Per als preus del curs d’estiu podeu consultar l’apartat “Cursos d’estiu” del desplegable CURSOS ESPECIALS del nostre web.

4.  I les taxes per a alumnes de matrícula lliure?

Consulteu la web oficial aquí

5.  Hi ha convocatòria d’exàmens lliures en aquesta EOI?

Febrer:  Certificat de Nivell Intermedi B1 d’anglès

Juny: Certificat de Nivell Intermedi B1, de Nivell Intermedi B2, de Nivell Avançat C1 d’anglès, francès, català i de Nivell Avançat C2 de català.

6.  Horaris?

Es poden escollir diferents franges horàries de dues hores i mitja de durada (2h 30), en dies alterns, per als diferents idiomes i nivells.
Horaris de classe d’anglès, d’alemany, de català, de francès
Cursos d’estiu: teniu la informació sobre aquest punt a l’apartat “Cursos especials; cursos d’estiu” del nostre web.

7. Els estudis cursats a l’EOI tenen reconeixement com a crèdits a les carreres universitàries?

Algunes universitats catalanes reconeixen els cursos oficials (i de vegades també els cursos d’estiu) com a crèdits de lliure elecció. Per a més informació cal adreçar-se a la secretaria de la vostra universitat. Sovint demanen un certificat amb el nombre d’hores i la nota numèrica (sobre 10 o sobre 100), que haureu de demanar al Departament d’Alumnat de l’EOI per presentar a la secretaria de la vostra facultat.

8. Accés directe a un nivell

Consulteu les taules d’equivalències.