Preguntes freqüents

1. Com s’organitzen els estudis a l’EOI?
NIVELL CURSOS CERTIFICACIÓ
Nivell Bàsic A1 (1r)

A2 (2n)

 

Certificat de Nivell Bàsic A2

Nivell Intermedi B1 B1 (3r) Certificat de Nivell Intermedi B1
Nivell Intermedi B2 B2.1 (4t)

B2.2 (5è)

Certificat de Nivell Intermedi B2
Nivell Avançat C1 C1 (6è) Certificat de Nivell Avançat C1
Nivell Avançat C2 C2.1 (7è, només anglès a partir del curs 2021-22)

C2.2 (8è, només anglès a partir del curs 2022-23)

C2 (només català)

 

 

Certificat de Nivell  Avançat C2

 

Aquí trobareu els currículums de cada nivell i llengua.

2.  Quina és la durada dels cursos?

La durada dels cursos de l’EOI de Sabadell és:

  • oficials: 130 hores lectives (com a mínim).
  • especials d’estiu: entre 40 i 60 hores lectives.

A l’EOI de Sabadell els cursos oficials comencen al finals de setembre i finalitzen a mitjans maig. Altres EOIs fan cursos oficials en modalitat intensiva (d’octubre a gener i de febrer a maig); consulteu l’oferta educativa de l’idioma que us interessa.

3.  Preu del curs?

Taxes i preus públics per aquest curs 2022-23 són els següents (els llibres van a part):

MATRÍCULA

Nivells B1, B2.1 i B2.2 (TAXES, Ordre EDU 80/2020)

Nivells A1, A2, C1 i C2/C2.1/C2.2 (PREUS PÚBLICS, Ordre ENS/155/2020114/2021)

Matrícula ordinària Bonificació 50% Matrícula ordinària Bonificació 50%
1a Matrícula 288,90 € 144,45 € 275€ 137,50 €
* Material 30€ 15€ 30€ 15€
TOTAL
318,90€
159,45€
305€
152,50€
2a Matrícula (=repetidor/a)
375,60 € 187,80 € 357,50€ 178,75 €
* Material 39€ 19,50€ 39€ 19,50€
TOTAL
414,60€
207,30€
396,50€
198,25€
3a Matrícula (=tripitidor/a)(subjecta a aprovació per Cap d’Estudis o Secretaria, segons el cas) 520,05 € 260,05 € 495€ 247,50 €

* Material

54€ 27€ 54€ 27€
TOTAL
574,05€
287,05€
549€
274,50€
Bonificacions o exempcions de taxes. Cliqueu aquí >> Bonificacions o exempcions de preus públics. Cliqueu aquí >>
Per a tots el nivells, a part de l’import de matrícula (*) El pagament dels 30€ per accés a la plataforma i materials didàctics és obligatori, però està subjecte a les bonificacions i/o exempcions dels preus públics, ja que té la categoria de preu públic (llibres no inclosos)Ordre EDU/114/2021– Això pot comportar pagar 15€ si es gaudeix d’una bonificació del 50% o 0€ si es tracta d’una exempció. També, d’acord amb l’Ordre EDU/155/2020, s’aplicaran les penalitzacions per segona i tercera matrícula en aquest  servei (coeficient d’1,3 a l’import previst en la segona matrícula -39€- i coeficient d’1,8 a l’import previst en la tercera matrícula -54€).

Per als preus del curs d’estiu podeu consultar l’apartat “Cursos d’estiu” del desplegable CURSOS ESPECIALS del nostre web.

4.  I les taxes per a alumnes de matrícula lliure?

Consulteu la web oficial aquí

5.  Hi ha convocatòria d’exàmens lliures a l’EOI de Sabadell?

Febrer:  Certificat de Nivell Intermedi B1 d’anglès (inscripcions al web de la Generalitat del 13 al 17 de novembre de 2023).

Juny: Certificat de Nivell Intermedi B1 i de Nivell Intermedi B2 d’alemany, anglès i francès i de Nivell Avançat C1 de francès, Nivell Avançat C2 d’anglès i català.(inscripcions al web de la Generalitat a començaments de març).

6.  Horaris?

Es poden escollir diferents franges horàries de dues hores i quart de durada (2h15m), en dies alterns, o només un dia a la setmana si es tracta dels cursos semipresencials.

Com funciona un curs semipresencial? Tindràs una classe presencial de 2h15m a la setmana i pel que fa a la segona classe de la setmana, hi haurà activitats disponibilitzades pel professor/a a la plataforma virtual (e.g. comprensió lectora, oral, etc) que es poden fer quan li vagi bé a l’alumne/a o s’han de lliurar en el termini fixat pel docent. NO es tracta d’una videotrucada online ni enregistrada. Els cursos 100% presencials i semipresencials tenen el mateix preu públic o taxa.
Horaris de classe d’anglès, d’alemany, de català, de francès 2022-23

Cursos especials: teniu la informació sobre aquest punt a l’apartat “Cursos especials” del nostre web: Cursos especials d’hivern i Cursos intensius d’estiu.

7. Els estudis cursats a l’EOI tenen reconeixement com a crèdits a les carreres universitàries?

Algunes universitats catalanes reconeixen els cursos oficials (i de vegades també els cursos d’estiu) com a crèdits de lliure elecció. Per a més informació cal adreçar-se a la secretaria de la vostra universitat. Sovint demanen un certificat amb el nombre d’hores i la nota numèrica (sobre 10 o sobre 100), que haureu de demanar al Departament d’Alumnat de l’EOI per presentar a la secretaria de la vostra facultat.

8. Accés directe a un nivell durant el procés de preinscripció

Consulteu les taules d’equivalències per anglès, alemany i francès. i l‘ORDRE VCP 491/2009 de 21 de novembre, per a les equivalències de català.