Informació

Les Escoles Oficials d’Idiomes són centres públics d’ensenyament d’idiomes moderns en l’àmbit no universitari, adreçats a adults i que depenen del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.