Consell escolar

El Consell Escolar és l’òrgan de participació de la comunitat educativa que s’encarrega del control i gestió de l’escola, amb funcions de seguiment i avaluació de la programació i de les activitats que es duen a terme a l’EOI Sabadell. El consell escolar de l’EOI Sabadell està format per:

Representants de l’equip directiu

Directora: Manoli Simó
Secretària: Elaine Higa
Cap d’estudis: Yolanda Ruiz

Representants del professorat

Salvador Faura, Jaume Macià, Anna Maria Muñoz, Francesc Sánchez i Elisa Sancho

Representants de l’alumnat

Itziar Malgà, Emiliano Mercado, Juan José Molina, Danella Rosado i Camila Saldaña.

Representant del personal d’administració i serveis (PAS)

Cristina Polo

Representant de l’Ajuntament

Olga López Ruiz