Consell escolar

El Consell Escolar és l’òrgan de participació de la comunitat educativa que s’encarrega del control i gestió de l’escola, amb funcions de seguiment i avaluació de la programació i de les activitats que es duen a terme a l’EOI de Sabadell. El Consell Escolar es reuneix de manera ordinària 4 cops durant el curs (setembre, gener, març i juny)

Representats curs 2023-24 (pendent d’actualització)

Representants de l’equip directiu

Directora: Manoli Simó
Secretària: Elaine Higa
Cap d’estudis: Yolanda Ruiz

Representants del professorat

Consuelo Calderón, Salvador Faura, Elisa Sancho, Anne-Marie Serrano i Josep Solé.

Representants de l’alumnat

Manuel Hernán

Representant del personal d’administració i serveis (PAS)

Carme Franco

Representant de l’Ajuntament

Noemí Oliva