Professorat d’alemany

Curs 2023-2024

EMAIL DEL DEPARTAMENT: alemany@eoisabadell.cat

Professorat Càrrec Horari d’atenció a l’alumnat Adreça electrònica
Àstrid Ballester Professora i Cap de Departament Dilluns i dimecres de 11:15 a 11:30

Dimarts i dijous de 18:15 a 18:45

astrid.ballester@eoisabadell.cat
Núria Borda Professora Dilluns i dimecres de 11:15 a 11:45

Dimarts i dijous de 18:15 a 18:45

 nuria.borda@eoisabadell.cat
Alexandra Gieseken Professora De dilluns a dijous de 18:15 a 18.45 alexandraeoialemany@yahoo.es
Olga Perarnau Professora De dilluns a dijous de 18:15 a 18.45 olga.perarnau@eoisabadell.cat