Professorat d’alemany

 

Professorat Càrrec Horari d’atenció a l’alumnat Adreça electrònica
Àstrid Ballester Professora Dimecres de 18:15 a 18:45

Dijous de 11:15 a 11:45

astrid.ballester@eoisabadell.cat
Alexandra Gieseken Professora Dijous de 18:15 a 18.45 alexandraeoialemany@yahoo.es
Anna Maria Muñoz Professora i Cap de departament Dilluns de 18:15 a 18:45

Dimarts de 11:30 a 12:00

annamaria.munoz@eoisabadell.cat
Olga Perarnau Professora Dilluns de 18:15 a 18:45

Dimarts de 18:15 a 18:45

olga.perarnau@eoisabadell.cat

EMAIL DEL DEPARTAMENT: alemany@eoisabadell.cat