Grups de conversa

 2a edició Grups de Conversa curs 2022-23 MARÇ-JUNY 2023

INSCRIPCIONS OBERTES!

Aquí teniu l’oferta dels grups de conversa d’aquesta 2a edició que es farà del dilluns 6 de març fins al divendres 2 de juny de 2023 (grups de dilluns fins 19/6. Seran 12 sessions en línia d’una hora a la setmana al mateix preu de sempre, 5€ cadascuna (60€ en total, NO s’apliquen bonificacions ni exempcions).

Grups de conversa (català, alemany, anglès i francès)

Aquest curs 2022-23, la nostra escola ofereix grups de conversa “online” en alemany, anglès i francès per donar un servei força demandat tant pels alumnes d’aquesta escola com per altres persones interessades per posar en pràctica i mantenir els seus coneixements de llengua estrangera (cal haver complert els 16 anys o fer-los l’any natural en què s’efectua la inscripció).

Els grups de conversa no són classes, sinó que són tallers, aprovats pel Consell Escolar que la nostra EOI ofereix de forma complementària.

Objectiu dels grups de conversa

L’objectiu d’aquests grups de conversa és donar la possibilitat als alumnes de treballar l’expressió oral de manera més intensiva i millorar la competència comunicativa.

Hi ha algun grup de conversa que em pugui interessar?
  • 2a edició (març-juny 2023)

Inscripcions durant el mes febrer i març de 2023 per començar a partir del dilluns 6 de març.

Preu i pagament

El preu de la inscripció per aquesta 2a edició amb una durada de 12 sessions és únic de 60€. NO s’aplican les bonificacions ni exempcions.

L’escola es reserva el dret d’anul·lar un grup si no s’arriba al mínim d’alumnes establert, en aquest cas es retornarà l’import abonat. El mínim d’alumnes per grup serà de 5 i el màxim serà de 8. L’assistència als grups de conversa no dóna dret a cap certificat.

Només es retornarà l’import de la matrícula en cas que l’escola hagi d’anul·lar un grup.

Professor/a de conversa

El professor/a proposarà temes i conduirà la conversa fent que tothom hi participi. En cas de no haver sessió de conversa, el professor serà el responsable d’avisar els alumnes i comunicarà la forma de recuperar la sessió.

Inscripció i documents imprescindibles per a la matrícula

En el moment de formalitzar la inscripció caldrà adjuntar el comprovant de pagament (transferència al número de compte de CaixaBank: ES13 2100 1156 5102 0014 2127 indicant NOM i COGNOMS).

També una fotografia o pdf del DNI, NIE o passaport a secretaria@eoisabadell

FORMULARI D’INSCRIPCIÓ

Criteris de priorització

  1. Per ordre de sol·licitud en el formulari d’inscripció.

Per a qualsevol altre dubte pots enviar un correu a secretaria@eoisabadell.cat