Grups de conversa

Horaris (Actualitzats 05/12/2018)

L’escola ofereix grups de conversa a càrrec de voluntaris en tots els idiomes que hi impartim. Si us interessa participar-hi, haureu d’anar a l’aula assignada i apuntar-vos a la llista que trobareu penjada al tauler que hi ha fora de l’aula. A cada sessió hi haurà un màxim de 14 participants. Si la sessió a la qual vols assistir ja està completa, al mateix tauler hi haurà una llista per a la sessió següent.

Per al bon funcionament dels grups de conversa tingueu present que:

• Només us podeu apuntar a una de les dues llistes cada vegada.

• Només es podrà anar a un grup de conversa del mateix idioma per setmana.

Sempre que es pugui, s’avisarà amb antelació a l’apartat “absències” a la pàgina web del centre quan s’hagi de cancel.lar una sessió de conversa.

Usuaris externs: 20€ (conversa + biblioteca) Per fer el pagament, cal que passeu pel Departament d’Alumnat a recollir l’imprès.