Grups de conversa

Grups de conversa (alemany, anglès i francès)

Aquest curs 2019-20, la nostra escola ofereix grups de conversa en alemany, anglès, francès i català per donar un servei força demandat tant pels alumnes d’aquesta escola com per altres persones interessades per posar en pràctica i mantenir els seus coneixements de llengua estrangera (cal haver complert els 16 anys o fer-los l’any natural en què s’efectua la inscripció). Els grups de conversa no són classes, sinó que són tallers, aprovats pel Consell Escolar que la nostra EOI ofereix de forma complementària.

Objectiu dels grups de conversa

L’objectiu d’aquests grups de conversa és donar la possibilitat als alumnes de treballar l’expressió oral de manera més intensiva i millorar la competència comunicativa.

Hi ha algun grup de conversa que em pugui interessar?

En aquest qüestionari trobaràs la nostra oferta actual i que començarà a partir del proper mes d’octubre (grups de conversa de 10 sessions). Abans d’omplir el qüestionari, llegeix la resta de la informació en aquesta pàgina. Si hi estàs interessat/interessada, fes clic als següents enllaços:

Per a qualsevol altre dubte et pots adreçar a la biblioteca de l’escola o enviar un correu a biblio.eoi.sbd@gmail.com que són els coordinadors de l’activitat.

Inscripció i documents imprescindibles per a la matrícula

Si heu omplert el formulari, us avisarem quan arribem al mínim d’alumnes per muntar el grup i us donarem tota la informació necessària per formalitzar la inscripció en aquest enllaç.

Preu i pagament

El preu de la inscripció és per trimestre amb una durada de 10 sessions.

El preu pels alumnes de l’EOI és de 35€ i pels alumnes externs és de 45€.

En el moment de formalitzar la inscripció caldrà adjuntar el comprovant de pagament (transferència al número de compte: ES 04 0081 0195 7100 0140 9441)

Professor/a de conversa

El professor/a proposarà temes i conduirà la conversa fent que tothom hi participi. En cas de no haver sessió de conversa, el professor serà el responsable d’avisar els alumnes i comunicarà la forma de recuperar la sessió.

L’escola es reserva el dret d’anul·lar un grup si no s’arriba al mínim d’alumnes establert. El mínim d’alumnes per grup serà de 8 i el màxim serà de 16. L’assistència als grups de conversa no dóna dret a cap certificat.

Només es retornarà l’import de la matrícula en cas que l’escola hagi d’anul·lar un grup.

Criteris de priorització

  1. Per ordre de sol·licitud en el formulari d’inscripció