Biblioteca

img_20161026_182707

La Biblioteca de l’Escola Oficial d’Idiomes de Sabadell és un servei adreçat a totes les persones adscrites a l’escola (alumnat, personal docent, PAS i altres). Té un fons bibliogràfic especialitzat en temes de llengua, literatura i cultura dels idiomes impartits al centre, en didàctica i metodologia i, en general, en l’aprenentatge de llengües estrangeres. En aquest sentit, els materials de què disposa són amplis i variats: llibres, revistes, diaris, vídeos, DVD’s, i CD’s i, en general, tot allò relacionat amb l’ensenyament-aprenentatge d’una llengua. El fons bibliogràfic actual és d’uns 8.000 volums i 2.500 de material audiovisual.

Consulta i classificació dels llibres de la nostra biblioteca (CDU)

Podeu consultar el nostre catàleg tenint en compte el codi de classificació (CDU) que està especificat en aquest document.

NOU Horari d’atenció a l’usuari i sala d’estudi curs 2023-2024

Horari Sala d’estudis: de dilluns a dijous (divendres tancat):

  • matins: 9:00-14:30h
  • tardes: 15:30-20:15h

Horari i Calendari Servei de préstec: de dilluns a dijous, tardes: 16:15 – 20:15h (divendres tancat) fins el 30 de juny.

ATENCIÓ:

 • En cas que la biblioteca estigui tancada, la devolució del material en préstec es farà a Secretaria, durant l’horari de secretaria (de dilluns a dijous, matins 9:45 a 13:00h. i tardes de 15:45 a 19:00h.).
 • A partir del 30 de juny, el retorn del material s’haurà de fer a la consergeria, a l’entrada de l’escola, fins la tercera setmana de juliol, en horari de matí (de 9h a 13:30h).

Contacta amb nosaltres: biblioteca@eoisabadell.cat

Normativa servei de préstec domiciliari

Segueix el criteri següent:

 • Matins: dirigiu-vos a Secretaria. Tardes (16:15-20:15h.): dirigiu-vos a la bibliotecària. Llegiu apartat anterior per al calendari de préstec i retorn de material.
 • És un servei gratuït.
 • Es pot disposar de tres llibres alhora, per un termini de 15 dies, prorrogables segons el cas.
 • En el cas de préstec de DVDs, se’n podrà treure només 1 cada vegada, i el termini de retorn serà d’una setmana.
 • Queda exclòs de préstec el material normalment considerat de consulta i el material d’autoaprenentatge.
 • En el cas de pèrdua, deteriorament o no retorn del material prestat, l’usuari haurà de fer efectiu a l’escola l’import d’aquest material.

NORMATIVA D’ÚS DE LA BIBLIOTECA

 • Respecteu el silenci.
 • No es pot menjar ni beure.
 • Silencieu els telèfons mòbils i no parleu-hi.
 • Poseu el material utilitzat a la safata corresponent, no tornar-lo als prestatges.
 • Utilitzeu amb cura el fons documental i els equipaments del centre.