Biblioteca

img_20161026_182707

NOTA: US RECORDEM QUE, DURANT EL CURS 2020/2021, LA BIBLIOTECA NOMÉS FUNCIONARÀ COM A SERVEI DE PRÉSTEC PER QÜESTIONS SANITÀRIES

La Biblioteca de l’Escola Oficial d’Idiomes de Sabadell és un servei adreçat a totes les persones adscrites a l’escola (alumnat, personal docent, PAS i altres). Té un fons bibliogràfic especialitzat en temes de llengua, literatura i cultura dels idiomes impartits al centre, en didàctica i metodologia i, en general, en l’aprenentatge de llengües estrangeres. En aquest sentit, els materials de què disposa són amplis i variats: llibres, revistes, diaris, vídeos, DVD’s, i CD’s i, en general, tot allò relacionat amb l’ensenyament-aprenentatge d’una llengua. El fons bibliogràfic actual és d’uns 8.000 volums i 2.500 de material audiovisual.

Consulta i classificació dels llibres de la nostra biblioteca (CDU)

Podeu consultar el nostre catàleg tenint en compte el codi de classificació (CDU) que està especificat en aquest document.

Horari d’atenció a l’usuari i sala d’estudi

De dilluns a dijous:
matí de 10 a 13:30
tarda de 15:15 a 20:15
Divendres tancat.

Les darreres setmanes de juny, un cop acabades les proves escrites de certificat, la biblioteca està tancada al públic.

Durant el curs d’estiu l’horari és el següent:
matins de 10:30h a 12:30h
tardes de 17:00h a 19:00h

Contacta amb nosaltres: biblio.eoi.sbd@gmail.com

Servei de préstec domiciliari

Segueix el criteri següent:

  • Funciona sempre que la biblioteca és oberta.
  • És un servei gratuït.
  • Cal haver pagat la quota complementària.
  • Es pot disposar de tres llibres alhora, per un termini de 15 dies, prorrogables segons el cas.
  • En el cas de préstec de DVDs, se’n podrà treure només 1 cada vegada, i el termini de retorn serà d’una setmana.
  • Queda exclòs de préstec el material normalment considerat de consulta i el material d’autoaprenentatge.
  • En el cas de pèrdua, deteriorament o no retorn del material prestat, l’usuari haurà de fer efectiu a l’escola l’import d’aquest material.