Horaris

1. Horaris del centre i calendari
2. Horari de secretaria / departament d’alumnat
3. Departaments d’idiomes
4. Biblioteca

1. Horaris del centre i calendari


Horari d’obertura de l’escola període lectiu:

  • de dilluns a dijous:
    • matins: 8:45-14:30
    • tardes: 15:30-21:00
  • divendres només matins: 8:45-14:30

Horari juliol i setembre per determinar.

Cliqueu aquí per accedir al calendari escolar


2. Horari de secretaria / departament d’alumnat


Cliqueu aquí per accedir a l’horari de la secretaria del centre


3. Departaments d’idiomes


Departament d’alemany alemany@eoisabadell.cat Horaris de classe d’alemany Horaris de visita i correu del professorat d’alemany
Departament d’anglès angles@eoisabadell.cat Horaris de classe d’anglès Horaris de visita i correu del professorat d’anglès
Departament de català catala@eoisabadell.cat Horaris de classe de català Horaris de visita i correu del professorat de català
Departament de francès frances@eoisabadell.cat Horaris de classe de francès Horaris de visita i correu del professorat de francès

4. Biblioteca


Sala d’estudis: de dilluns a dijous (divendres tancat):

    • matins: 9:00-14:30h
    • tardes: 15:30-20:15h

Servei de préstec: de dilluns a dijous, tardes: 16:15 – 20:15h (divendres tancat)

En cas que la biblioteca estigui tancada, la devolució del material en préstec es farà a Secretaria, durant l’horari de funcionament de l’escola.