Horaris

1. Horaris del centre i calendari
2. Horari de secretaria / departament d’alumnat
3. Departaments d’idiomes
4. Biblioteca

1. Horaris del centre i calendari


Horari d’obertura de l’escola període lectiu:

 • de dilluns a dijous:
  • matins: 8:45-14:30
  • tardes: 15:30-21:00
 • divendres només matins: 8:45-14:30

Horari juliol i setembre per determinar.

Cliqueu aquí per accedir al calendari escolar


2. Horari de secretaria / departament d’alumnat


Període lectiu (inici classes-30 de maig)

De dilluns a dijous:

 • De 9:45 a 13:00h.
 • De 15:45 a 19:00h.

Divendres: de 9:00 a 14:00h.

Període no lectiu: per determinar


3. Departaments d’idiomes


Departament d’alemany alemany@eoisabadell.cat Horaris de classe d’alemany Horaris de visita i correu del professorat d’alemany
Departament d’anglès angles@eoisabadell.cat Horaris de classe d’anglès Horaris de visita i correu del professorat d’anglès
Departament de català catala@eoisabadell.cat Horaris de classe de català Horaris de visita i correu del professorat de català
Departament de francès frances@eoisabadell.cat Horaris de classe de francès Horaris de visita i correu del professorat de francès

4. Biblioteca


Sala d’estudis: de dilluns a dijous (divendres tancat):

  • matins: 9:00-14:30h
  • tardes: 15:30-20:15h

Servei de préstec: de dilluns a dijous, tardes: 16:15 – 20:15h (divendres tancat)

En cas que la biblioteca estigui tancada, la devolució del material en préstec es farà a Secretaria, durant l’horari de funcionament de l’escola.