Documentació obligatòria alumnat (Inici de curs)

Curs 2022-23

Els primers dies de classe el vostre professorat us proporcionarà aquesta documentació obligatòria, per tal que l’ompliu i la signeu. Si no la teniu disponible, la podeu tornar a descarregar en els següents enllaços i lliurar-la al vostre professor/a o a la secretaria del centre, al més aviat possible:

Alumnat major d’edat:

  1. Autorització relativa als alumnes majors de 14 anys i dels professors i personal del centre: ús d’imatges, publicació de dades de caràcter personal i de material que elaboren

Alumnat menor d’edat:

  1. Formulari pels pares o tutors dels menors matriculats al centre
  2. Autorització relativa als alumnes majors de 14 anys i dels professors i personal del centre: ús d’imatges, publicació de dades de caràcter personal i de material que elaboren
  3. Comunicació relativa als alumnes de més de 14 anys però menors d’edat: ús de serveis i recursos digitals a Internet per treballar a l’aula.

Gràcies per la vostra col·laboració!!