Matrícula

  • Antics alumnes (exalumnes del curs inmediatament anterior)
  • Nous alumnes (alumnat nou o exalumnes de cursos antics, no inmediatemant anterior)
  • Candidats lliures (convocatòries extraordinària, al febrer i ordinària, al juny)