Programa PIA+ (professorat en actiu)

INFORMACIÓ SOBRE EL PROGRAMA PIA+ 2023-24

El Programa PIA+  és un ajut a l’estudi per al professorat en actiu de l’escola pública, concertada o municipal que cursi i superi una llengua estrangera o el C2 de català en una EOI o a l’IOC. Es tracten de cursos oficials i extensius durant el curs acadèmic (no durant l’estiu ni cursos especials) a les EOI i semestrals a l’IOC, en uns idiomes i nivells concrets:

  • nivells de B2.1, B2.2, C1, C2.1 i C2.2 per a la llengua anglesa a les EOI
  • tots els nivells per a les llengües: alemany, francès, italià, àrab, rus i xinès a les EOI
  • nivell C2 de català a les EOI
  • nivells de B1, B2.1 i B2.2 per a la llengua anglesa a l’IOC
  • tots els nivells de la llengua alemanya que ofereix l’IOC

Requisits:
– Ser docent i estar en actiu en un centre públic, concertat o municipal
– Disposar de correu xtec. En el moment de fer la preinscripció, s’ha de marcar la casella DESITJO ACOLLIR-ME AL PROGRAMA PIA+ i informar el correu @xtec com a adreça de contacte (fixeu-vos que durant la matrícula, ja no pots canviar les dades personals i s’hauria d’enviar un correu a secretaria@eoisabadell.cat)

Sol·licitud de la devolució:

  • Podrà sol·licitar la devolució de l’import base de la matrícula (no s’hi inclouen els 30€/15€ en concepte ‘d’accés a la plataforma virtual i materials didàctics’) el professorat que obtingui, a final de curs, la qualificació d’APTE/A o d‘Aprofitament (en el cas dels alumnes de matrícula d’actualització).
  • Es podrà sol·licitar la devolució de l’import base de matriculació només d’un idioma.
  • La devolució no inclou els costos de material, d’accés a plataformes digitals, d’expedició de títols ni les penalitzacions per repetició de curs, si escau.
  • Al final del curs acadèmic (30 de juny de 2024) el procediment per a sol·licitar l’ajut s’informarà, al email xtec facilitat, als participants que compleixin els requisits. La sol·licitud s’ha de fer dintre del termini que s’hi indiqui. El termini de resolució de la devolució  és d’aproximadament 12 mesos.

Actualització de matrícula EOI
Els docents que disposin d’un títol oficial expedit per una EOI o bé per l’IOC abans del 2020 i que vulguin actualitzar els coneixements d’aquella llengua poden inscriure’s en la modalitat “matrícula d’actualització”. Aquesta modalitat permet la inscripció a les mateixes llengües i nivells esmentats en els punts 1, 2 i 3.

Més informació al web del Departament d’Educació.