Professorat d’anglès

El següents emails no respondran durant els períodes de vacances ni tampoc qüestions administratives per les quals caldrà que us dirigiu al departament d´alumnat eoisabadell@xtec.cat

Professorat Càrrec  Hores de visita  Adreça electrònica
Carmen Aparicio Professora dimecres 11:15-11:45 mapari44@xtec.cat
Salvador Faura Professor i Cap adjunt Dilluns i dijous 18:15-18:45 sfaurai@xtec.cat
Mercè Ferrés Professora Dimecres i dijous 18:15-18:45 mferres@xtec.cat
Xavier Gascón Professor Dimecres i dijous 18:15-18:45 xgascon@xtec.cat
Laia Pardo Professora Dimarts 18:15-18:45 mpardo4@xtec.cat
Esther Planas Professora Dimecres i dijous 18:15-18:45 eplanas1@xtec.cat
Laura Rota Professora i Cap adjunt Dilluns i dimarts 18:15-18:45 lrota@xtec.cat
Francesc Sánchez Professor i Cap de departament

Dilluns 18:15-18:45

Dijous 11:15-11:45

francesceoi@gmail.com
Elisa Sancho Professora Dimecres i dijous 18:15-18:45 esancho@xtec.cat
Marta Saperas Professora Dilluns 18:15-18:45 eoi.martas@gmail.com
Manoli Simó Professora Dijous 18:15-18:45 msimo3@xtec.cat
Correu-e del departament: eoisabadell.dept.angles@gmail.com

Aquest correu no respondrà durant els períodes de vacances ni tampoc qüestions administratives per les quals caldrà que us dirigiu al departament d´alumnat.