Professorat d’anglès

Curs 2022-2023

Correu-e del departament: angles@eoisabadell.cat*
Professorat Càrrec  Hores de visita  Adreça electrònica
Victor Aldea
Professor i Cap Adjunt
Dimarts de 18:15 a 18:45 

Dimecres de 15:30 a 16:00 i de 18:15 a 18:45

victor.aldea@eoisabadell.cat
Carmen Aparicio Professora i Cap Adjunt Dilluns i dimecres 11:15-11:45 carmen.aparicio@eoisabadell.cat
Consuelo Calderón Professora Dilluns de 18:15 a 18:45

Dimecres de 18:15 a 18:45

Dijous d’11:15 a 11:45

consol.calderon@eoisabadell.cat 
Salvador Faura Professor i Cap de Departament Dimarts de 18:15 a 18:45 

Dimecres de 15:30 a 16:00 i de 18:15 a 18:45

sfaurai@xtec.cat
Xavier Gascón Professor Dilluns i dimecres de 18:15 a 18:45

Dimarts i dijous de 18:15 a 18:45

xavi.gascon@eoisabadell.cat
Elaine Higa Professora Dilluns i dimecres 15:45-16:00 

Dimecres 18:15 a 18.45

elaine.higa@eoisabadell.cat
Laia Pardo Professora Dilluns i dimecres 18:15 a 18.45 laia.pardo@eoisabadell.cat
Carla Pérez Professora Dilluns i dimecres de 18:15 a 18:45

Dijous de 15:30 a 16:00 i de 18:15 a 18:45

carla.perez@eoisabadell.cat
Marta Planchart Professora

Dimarts i dijous 18.15 a 18.45 

marta.planchart@eoisabadell.cat
Elisa Sancho Professora Dimecres i dijous de 15:30 a 16:00 i de 18.15 a  18:45 esancho@xtec.cat
Marta Saperas Professora Dimecres de 15:30 a 16:00 i de 18.15 a 18.45 marta.saperas@eoisabadell.cat
Manoli Simó Professora Dijous de 15:30 a 16:00 i 18:15 a 18:45 manoli.simo@eoisabadell.cat
Josep Solé Professor Dilluns i dimecres de 18:15 a 18:45

Dimarts i dijous d’11:15 a 11:45

josep.solea2@eoisabadell.cat

josep.soleb22@eoisabadell.cat

(*) MOLT IMPORTANT: Als següents emails no s’hi respondrà durant els períodes de vacances ni tampoc s’hi respondrà a qüestions administratives, per a les quals caldrà que us adreceu al Departament d’Alumnat: secretaria@eoisabadell.cat