Professorat d’anglès

El següents emails no respondran durant els períodes de vacances ni tampoc qüestions administratives per les quals caldrà que us dirigiu al departament d´alumnat eoisabadell@xtec.cat

Professorat Càrrec  Hores de visita  Adreça electrònica
Carmen Aparicio Professora Encara per determinar mapari44@xtec.cat
Salvador Faura Cap adjunt Encara per determinar sfaurai@xtec.cat
Mercè Ferrés Professora Encara per determinar mferres@xtec.cat
Laia Pardo Cap d’estudis Encara per determinar mpardo4@xtec.cat
Laura Rota Professora Encara per determinar lrota@xtec.cat
Francesc Sánchez Cap de departament Encara per determinar francesceoi@gmail.com
Elisa Sancho Coordinadora Riscos laborals Encara per determinar esancho@xtec.cat
Marta Saperas Administradora Encara per determinar  eoi.martas@gmail.com
Manoli Simó  Directora Encara per determinar msimo3@xtec.cat
Falten professors encara per determinar per al curs 2019/20
Correu-e del departament: eoisabadell.dept.angles@gmail.com

El següent correu-e no respondrà durant els períodes de vacances ni tampoc qüestions administratives per les quals caldrà que us dirigiu al departament d´alumnat.