Professorat d’anglès

Curs 2023-2024

Correu-e del departament: angles@eoisabadell.cat*
Professorat Càrrec  Hores de visita  Adreça electrònica
Carmen Aparicio Professora i Cap Adjunt Dilluns i dimecres 11:15 a 11:45

Dimarts i dijous de 18.15 a 18.45

carmen.aparicio@eoisabadell.cat
Consuelo Calderón Professora Dilluns de 18:15 a 18:45

Dimecres de 18:15 a 18:45

Dijous d’11:15 a 11:45

consol.calderon@eoisabadell.cat 
Salvador Faura Professor i Cap de Departament Dimarts de 18:15 a 18:45 

Dimecres de 15:30 a 16:00 i de 18:15 a 18:45

sfaurai@xtec.cat
Xavier Gascón Professor Dilluns, dimarts, dimecres i dijous de 18:15 a 18:45 xavi.gascon@eoisabadell.cat
Elaine Higa Professora Dilluns i dimecres,de 18:15 a 18.45 elaine.higa@eoisabadell.cat
Laia Pardo Professora Dilluns i dimecres de 18:15 a 18.45 laia.pardo@eoisabadell.cat
Carla Pérez Professora Dilluns de 15.30 a 16.00 i de 18:15 a 18:45

Dijous de 15:30 a 16:00 i de 18:15 a 18:45

carla.perez@eoisabadell.cat
Elisa Sancho Professora Dimecres i dijous de 15:30 a 16:00 i de 18.15 a  18:45 esancho@xtec.catn aq
Marta Saperas Professora Dilluns de 18:30 a 19:00 i dimecres de 15.30 a 16.00 marta.saperas@eoisabadell.cat
Manoli Simó Professora Dijous de 15:30 a 16:00 i 18:15 a 18:45 manoli.simo@eoisabadell.cat
Josep Solé Professor A2-1 dimecres de 11:15 a 11:45

A2-4 dimarts de 18.15 a 18.45

A2-5 dijous d’11:15 a 11:45

B2.2-1 dilluns d’11.15 a 11.45

josep.solea2@eoisabadell.cat

josep.soleb22@eoisabadell.cat

Daniel Vila Professor i Cap Adjunt de Departament Dimarts de 18:15 a 18:45 

Dimecres de 15:30 a 16:00 i de 18:15 a 18:45

 

daniel.vila@eoisabadell.cat

(*) MOLT IMPORTANT: en aquestes adreces de correu electrònic no s’hi respondrà durant els períodes de vacances ni tampoc s’hi respondrà a qüestions administratives, per a les quals caldrà que us adreceu a la Secretaria del centre: secretaria@eoisabadell.cat