Horaris de classe

CURS 2021-22


HORARIS ALEMANY* HORARIS ANGLÈS* HORARIS CATALÀ* HORARIS FRANCÈS*

(*) Totes les sessions de classe de tots els grups seran de 2h15. 

Els horaris publicats per al curs 2021-2022 poden estar sotmesos a canvis, en funció de l’evolució de la pandèmia.

No tots els cursos programats aquest any acadèmic tenen assegurada la continuïtat a la mateixa franja horària o dia per a l’any acadèmic vinent. Els horaris s’elaboren en funció de la demanda i de la disponibilitat de professorat i espais. 


HORARIS ALEMANY 21-22


IDIOMA NIVELL/GRUP    DIES HORARI PROFESSOR/A AULA PLANTA
Alemany AL_A1-1 dimarts i dijous 9:00-11:15 Anna Maria Muñoz 32 tercera planta
Alemany AL_A1-2 dilluns i dimecres 16:00-18:15 Anna Maria Muñoz 32 tercera planta
Alemany AL_A1-3 dimarts i dijous 16:00-18:15 Alexandra Gieseken 34 tercera planta
Alemany AL_A1-4 dilluns i dimecres 18:45-21:00 Anna Maria Muñoz 32 tercera planta
Alemany AL_A1-5 dimarts i dijous 18:45-21:00 Alexandra Gieseken 34 tercera planta
Alemany AL_A2-1 dilluns i dimecres 9:00-11:15 Àstrid  Ballester 32 tercera planta
Alemany AL_A2-2 dimarts i dijous 16:00-18:15 Olga Perarnau 31 tercera planta
Alemany AL_A2-3 dimarts i dijous 18:45-21:00 Olga Perarnau 31 tercera planta
Alemany AL_B1-1 dilluns i dimecres 11:45-14:00 Àstrid Ballester 32 tercera planta
Alemany AL_B1-2 dimarts i dijous 16:00-18:15 Àstrid Ballester 32 tercera planta
Alemany AL_B1-3 dimarts i dijous 18:45-21:00 Àstrid Ballester 32 tercera planta
Alemany AL_B2.1-1 dilluns i dimecres 16:00-18:15 Alexandra Gieseken 34 tercera planta
Alemany AL_B2.1-2 dilluns i dimecres 18:45-21:00 Alexandra Gieseken 34 tercera planta
Alemany AL_B2.2-1 dilluns i dimecres 16:00-18:15 Olga Perarnau 31 tercera planta
Alemany AL_B2.2-2 dilluns i dimecres 18:45-21:00 Olga Perarnau 31 tercera planta

HORARIS ANGLÈS 21-22 


IDIOMA NIVELL/GRUP DIES HORARI PROFESSOR/A AULA PLANTA
Anglès AN_A1-1 dimarts i dijous 9:00-11:15 Francesc Sánchez 1 planta baixa
Anglès AN_A1-2 dilluns i dimecres 16:00-18:15 Francesc Sánchez 1 planta baixa
Anglès AN_A1-3 dilluns i dimecres 18:45-21:00 Francesc Sánchez 1 planta baixa
Anglès AN_A2-1 dilluns i dimecres 11:45-14:00 Josep Solé 24 segona planta
Anglès AN_A2-2 dilluns i dimecres 16:00-18:15 Xavier Gascon 21 segona planta
Anglès AN_A2-3 dimarts i dijous 16:00-18:15 Josep Solé 24 segona planta
Anglès AN_A2-4 dilluns i dimecres 18:45-21:00 Xavier Gascon 21 segona planta
Anglès AN_A2-5 dimarts i dijous 18:45-21:00 Josep Solé 24 segona planta
Anglès AN_B1-1 dilluns i dimecres 9:00-11:15 Carmen Aparicio 11 primera planta
Anglès AN_B1-2 dilluns i dimecres 16:00-18:15 Laia Pardo 23 segona planta
Anglès AN_B1-3 dilluns i dimecres 16:00-18:15 Elaine Higa 24 segona planta
Anglès AN_B1-4 dimarts i dijous 16:00-18:15 Montserrat Pinar 11 primera planta
Anglès AN_B1-5 dilluns i dimecres 18:45-21:00 Laia Pardo 23 segona planta
Anglès AN_B1-6 dilluns i dimecres 18:45-21:00 Elaine Higa 24 segona planta
Anglès AN_B1-7 dimarts i dijous 18:45-21:00 Montserrat Pinar 11 primera planta
Anglès AN_B2.1-1 dilluns i dimecres 11:45-14:00 Carmen Aparicio 11 primera planta
Anglès AN_B2.1-2 dilluns i dimecres 16:00-18:15 Montserrat Pinar/ Carmen Aparicio 11 primera planta
Anglès AN_B2.1-3 dimarts i dijous 16:00-18:15 Consuelo Calderón 20 segona planta
Anglès AN_B2.1-5 dilluns i dimecres 18:45-21:00 Montserrat Pinar 11 primera planta
Anglès AN_B2.1-6 dimarts i dijous 18:45-21:00 Consuelo Calderón 20 segona planta
Anglès AN_B2.1-4 (semipresencial) dijous 16:00-18:15 Elisa Sancho 13 primera planta
Anglès AN_B2.1-7 (semipresencial) dijous 18:45-21:00 Elisa Sancho 13 primera planta
Anglès AN_B2.2-1 dilluns i dimecres 9:00-11:15 Josep Solé 24 segona planta
Anglès AN_B2.2-2 dilluns i dimecres 16:00-18:15 Consuelo Calderón 20 segona planta
Anglès AN_B2.2-3 dilluns i dimecres 16:00-18:15 Marta Saperas 10 primera planta
Anglès AN_B2.2-5 dilluns i dimecres 18:45-21:00 Consuelo Calderón 20 segona planta
Anglès AN_B2.2-6 dilluns i dimecres 18:45-21:00 Marta Saperas 10 primera planta
Anglès AN_B2.2-7 dimarts i dijous 18:45-21:00 Xavier Gascón 21 segona planta
Anglès AN_B2.2-4 (semipresencial) dijous 16:00-18:15 Manoli Simó 23 segona planta
Anglès AN_B2.2-8 (semipresencial) dijous 18:45-21:00 Manoli Simó 23 segona planta
Anglès AN_C1-1 dilluns i dimecres 16:00-18:15 Elisa Sancho 13 primera planta
Anglès AN_C1-2 dilluns i dimecres 18:45-21:00 Elisa Sancho 13 primera planta
Anglès AN_C1-3 (semipresencial) dimarts 18:45-21:00 Salvador Faura 22 segona planta
Anglès AN_C2.1-1 (semipresencial) dimecres 16:00-18:15 Salvador Faura 22 segona planta
Anglès AN_C2.1-2 (semipresencial) dimecres 18:45-21:00 Salvador Faura 22 segona planta

 


HORARIS CATALÀ 21-22


IDIOMA NIVELL/GRUP DIES HORARI PROFESSOR/A AULA PLANTA
Català CA_B1 dilluns i dimecres 16:00-18:15 Jordi Colobrant 3 planta baixa
Català CA_C1-1 dilluns i dimecres 16:00-18:15 Jaume Macià 2 planta baixa
Català CA_C1-2 dilluns i dimecres 18:45-21:00 Jordi Colobrant 3 planta baixa
Català CA_C2-1 dimarts i dijous 16:00-18:15 Jaume Macià 2 planta baixa
Català CA_C2-2 dilluns i dimecres 18:45-21:00 Jaume Macià 2 planta baixa

HORARIS FRANCÈS 21-22


IDIOMA NIVELL/GRUP DIES HORARI PROFESSOR/A AULA PLANTA
Francès FR_A1-1 dilluns i dimecres 11:45-14:00 Sonia Valera 12 primera planta
Francès FR_A1-2 dimarts i dijous 16:00-18:15 Sonia Valera 12 primera planta
Francès FR_A1-3 dimarts i dijous 18:45-21:00 Sonia Valera 12 primera planta
Francès FR_A2-1 dimarts i dijous 9:00-11:15 Corinne Royer 12 primera planta
Francès FR_A2-2 dilluns i dimecres 16:00-18:15 Aitor Jiménez 30 tercera planta
Francès FR_A2-3 dilluns i dimecres 18:45-21:00 Aitor Jiménez 30 tercera planta
Francès FR_A2-4 dimarts i dijous 18:45-21:00 Aitor Jiménez 30 tercera planta
Francès FR_B1-1 dimarts i dijous 11:45-14:00 Corinne Royer 12 primera planta
Francès FR_B1-2 dilluns i dimecres 16:00-18:15 Sonia Valera 12 primera planta
Francès FR_B1-3 dimarts i dijous 16:00-18:15 Aitor Jiménez 30 tercera planta
Francès FR_B1-4 dilluns i dimecres 18:45-21:00 Corinne Royer 12 primera planta
Francès FR_B2.1-1 dimarts i dijous 9:00-11:15 Anne-Marie Serrano 14 primera planta
Francès FR_B2.1-2 dimarts i dijous 16:00-18:15 Laura Real 14 primera planta
Francès FR_B2.1-3 dimarts i dijous 18:45-21:00 Laura Real 14 primera planta
Francès FR_B2.2-1 dimarts i dijous 11:45-14:00 Anne-Marie Serrano 14 primera planta
Francès FR_B2.2-2 dilluns i dimecres 16:00-18:15 Anne-Marie Serrano 14 primera planta
Francès FR_B2.2-3 dilluns i dimecres 18:45-21:00 Anne-Marie Serrano 14 primera planta
Francès FR_C1 dimarts i dijous 18:45-21:00 Yolanda Ruiz 33 tercera planta