Horaris de classe d’alemany – Curs 2019-2020

IMPORTANT: en aplicació a la dinovena hora, les classes de dilluns i dimarts seran de 2h30 i les de dimecres i dijous de 2h15.

Nivells Grups Horaris Dies Professors Aules
A1

(1r)

1MA

1VG

1TC

1VH

9:00 – 11:30

18:45 – 21:15

16:00 – 18:30

18:30 – 21:00

Dimarts i dijous

Dilluns i dimecres

Dimarts i dijous

Dimarts i dijous

Anna Maria Muñoz

Anna Maria Muñoz

Alexandra Gieseken

Alexandra Gieseken

33

33

33

33

A2

(2n)

2MA

2TB

2TC

2VG

11:45 – 14:15

15:45 – 18:15

15:45 – 18:15

18:45 – 21:15

Dilluns i dimecres

Dilluns i dimecres

Dimarts i dijous

Dimarts i dijous

Astrid Ballester

Olga Perarnau

Olga Perarnau

Olga Perarnau

32

31

31

31

B1

(3r)

3MA

3TB

3TC

3VG

9:00 – 11:30

16:00 – 18:30

15.45 – 18.15

18:30 – 21:00

Dilluns i dimecres

Dimarts i dijous

Dilluns i dimecres

Dimarts i dijous

Astrid Ballester

Astrid Ballester

Anna Maria Muñoz

Astrid Ballester

32

32

33

32

B2.1

(4t)

4TB

4VG

15:45 – 18:15

18:45 – 21:15

Dilluns i dimecres

Dilluns i dimecres

Cristina Fischer

Cristina Fischer

30

30

B2.2

(5è)

5VG 18:45 – 21:15 Dilluns i dimecres Olga Perarnau 31