Cursos intensius d’estiu 2021

DATES I HORARIS

Cursos intensius semipresencials de llengua de 60 hores (45h. presencials i 15h. de treball autònom)

 • Durada: del 5 al 23 de juliol de 2021
 • Horari: de 9:30h a 12:30h (3 hores presencials de dilluns a divendres + 1 hora de treball autònom en plataforma)
 • Edat: a partir dels 16 anys per a anglès (excepte el grup d’adolescents) i 14 anys per als altres idiomes.

IDIOMES I NIVELLS

Idioma Nivells
Alemany A1 i A2
Anglès
A1+, A2, A2+, B1, B1+, B2.1, B2.2, B2.2+
A2, B1, B2 “teens” *
Català B1
Francès A1, A2, B1, B2
Japonès A1

(*) Cursos “teens”: grups d’una durada de 40 hores del 5 al 16 de juliol de 10h a 13h (30h presencials +10h de treball autònom) adreçats exclusivament a joves nascuts els anys 2005, 2006, 2007 (per poder matricular-s’hi cal complir 14 anys abans del 31 de desembre de 2021)

PREU

 • 295€ matrícula + 20€ material didàctic* (cursos anglès, francès, alemany, japonès i català)
 • 215€ matrícula + 20€ material didàctic* (cursos anglès “teens” per a adolescents)

(*) els 20€ de material didàctic NO incluen els llibres.

Compte de CaixaBank: ES13 2100 1156 5102 0014 2127.

Cal haver fet l’ingrés i enviar el comprovant de pagament (juntament amb la documentació de matrícula, més avall) a més d’omplir el formulari d’inscripció.

Bonificacions:

 • Les famílies nombroses generals i famílies monoparentals (generals i especials) tenen una reducció del 50% de les taxes de matrícula (147,50€ pels cursos estàndard i 107,50€ pels cursos de “teens”).
 • Les famílies nombroses especials, víctimes del terrorisme o de violència de gènere i discapacitats iguals o superiors al 33% tenen exempció només del preu de matrícula.

Tot l’alumnat ha d’abonar els 20€ de material didàctic (llibres de text NO inclosos)

PROVA D’ANIVELLAMENT                                       

Per matricular-vos al primer nivell (A1) de qualsevol idioma no cal fer cap prova prèvia. Si us voleu matricular a d’altres nivells, heu d’enviar un certificat que acrediti quin nivell teniu a l’adreça: cursosespecials@eoisabadell.cat; si no el teniu, cal fer una prova per establir el vostre nivell de coneixements. El resultat d’aquest test es penjarà al nostre web de l’escola.

Lloc: Sala d’Actes o Biblioteca de l’EOI de Sabadell

MATRÍCULA

Del 17 de maig al 25 de juny o fins a esgotar places.

Preinscripció telemàtica: Cliqueu aquí per accedir al formulari d’inscripció.

A més d’omplir el formulari de la inscripció  caldrà que envieu la següent documentació a cursosespecials@eoisabadell.cat:

  • Còpia del DNI, NIE o Passaport.
  • Comprovant del pagament. Al remitent del pagament cal posar DNI/NIE/Passaport-nom de l’alumne/a
   (per exemple: 25647899H-XAVIER SÁNCHEZ LÓPEZ)
  • Carnet de família nombrosa general o monoparentals (general i especial) o certificat de discapacitat, si és el cas.
  • Certificat del nivell acreditat, si no feu test de nivell.

Compte de CaixaBank: ES13 2100 1156 5102 0014 2127.

Aquesta documentació l’haureu d’enviar a l’adreça cursosespecials@eoisabadell.cat, o sigui que cal haver fet el pagament al compte de CaixaBank i tenir la documentació a punt abans d’omplir el formulari d’inscripció.

Edat: a partir dels 16 anys per a anglès (excepte el grup d’adolescents) i 14 anys per als altres idiomes.

 • L’escola es reserva el dret d’anul·lar el curs si no s’arriba al mínim d’alumnes establert. En aquest cas es retornarà l’import de la matrícula.
 • La matrícula es tancarà tan bon punt es cobreixin les places disponibles.
 • No es retornarà l’import total o parcial de la matrícula en cas que l’alumne/a decideixi no assistir als cursos o retirar-se’n.
 • En cas de confinament del vostre grup o de l’escola, les classes es seguiran fent en línia.

CARACTERÍSTIQUES DELS CURSOS

 • Atencióel curs d’estiu no serà en cap cas equivalent a un curs anual, ja que un curs d’estiu són 60 hores, i el curs acadèmic complet en té 130.
 • Continuïtat amb l’escola: la matriculació a un curs intensiu és motiu d’exempció de Test de Nivell per a accedir a un curs oficial. L’equivalència es dóna al mateix nivell ( p.ex. A2 intensiu- accés a A2 oficial), excepte en els intensius de nivell +, que donen accés al nivell superior al superat (p.ex. A1+ intensiu- accès a A2 oficial).
 • Aire condicionat a totes les aules.
 • Servei de biblioteca (servei de prèstec les dues primeres setmanes).

CERTIFICATS

 • Acreditacions d’assistència (mínim 80% de les classes) i d’aprofitament (en el cas, a més, de superació del curs). La nota mínima per a l’aprovat és de 65/100.
 • Cursos en tràmit de ser reconeguts pel Departament d’Educació com a cursos de Formació Permanent.
 • Algunes universitats de Catalunya reconeixen aquests cursos com a crèdits d’idiomes de lliure elecció.

Per a qualsevol dubte o consulta, us podeu adreçar a: cursosespecials@eoisabadell.cat

NOTA:  Totes les informacions estan subjectes a possibles canvis.