Convocatòria addicional (3a matrícula d’un curs)

Repeticions de curs

Dins de cada nivell —bàsic, intermedi i avançat—, l’alumnat té dret a romandre matriculat en el règim d’ensenyament oficial, modalitat presencial, durant un màxim de cursos acadèmics equivalents al doble dels cursos de què consta el nivell per a l’idioma corresponent.

L’alumnat podrà matricular-se de cada curs un màxim de dues vegades.

Si s’ha fet una renúncia durant l’any acadèmic, el curs no computa a efectes de repeticions.

Alumnat lliure: no hi ha límit de convocatòries per matricular-se com a candidat lliure dels Certificats de Nivell Intermedi i Avançat.

Convocatòria addicional (3a matrícula d’un curs)

En casos excepcionals i justificats documentalment, la direcció de l’escola podria autoritzar una convocatòria addicional per nivell (bàsic, intermedi B1 i B2, C1 i C2) sempre que no representi fer el mateix curs per quarta vegada.

NOTA: La plataforma de matrícula en línia  NO permetrà fer automàticament tres matrícules a cap cursEls alumnes que vulguin cursar per tercera vegada un curs, hauran de seguir el següent procediment.

Procediment

  • En línia fins el 7 de juliol de 2020 (data pendent d’actualitzar), emplenant aquest formulari: Sol·licitud de convocatòria addicional.
  • La resolució de la sol·licitud i la notificació del dia de matrícula es comunicarà per correu electrònic.