Calendari de matrícula dels alumnes del curs actual pel curs següent 2023-24

MOLT IMPORTANT: comprova a l’àrea de l’alumnat del nostre web a partir del 26 de juny de 2023 ( 00:01h) que la qualificació del curs 2022-23 és correcta. Et recomanem comprovar que pots accedir a l’àrea de l’alumnat abans del dia 26 ja que, si hi ha qualsevol incidència i has d’enviar un email a Secretaria (secretaria@eoisabadell.cat), tens més marge de temps.

Destinataris: Alumnat oficial (que estava matriculat d’A1 a C2.2 (anglès**, alemany i francès), C2(català) a l’EOI Sabadell durant el present curs 2021-2022, alumnat PIA+ inclòs.

Per tal d’agilitzar el procés de matrícula d’antics alumnes, a l’EOI Sabadell l’alumne haurà de fer la matrícula pròpia via telemàtica els dies que s’indiquen en el calendari següent i d’acord amb les pautes que s’hi descriuen:

DATES DE MATRÍCULA PER AL PROPER CURS 2022-2023

DIES

ALUMNAT MATRICULAT EN EL PRESENT CURS 2022-2023

3 (9.00h)  i 4 de juliol de 2023
 • Alumnat d’A1 a B2.2 i C2.1 (anglès, alemany i francès) i català d’A1 a C1, del present curs 2022-2023 que ha obtingut la qualificació d’APTE/A i que es vol matricular a un grup de la mateixa franja horària *
5 (9.00h)  i 6 de juliol de 2023
 • Alumnat d’A1 a B2.2 i C2.1 (anglès, alemany i francès) i català d’A1 a C1, del present curs 2022-2023  que ha obtingut la qualificació d’APTE/A i que es vol matricular a un grup d’una franja horària diferent*
7 (9.00h)  I 10 de juliol de 2023
 • Alumnes d’A1 a C2.2 (anglès, alemany i francès ) i A1 a C2 de català, del present curs 2022-23 que han obtingut la qualificació de NO APTE/A, NO PRESENTAT/DA o que van fer la RENÚNCIA de matricula.

**Atenció!

Els alumnes aptes de C1 d’anglès que vulguin cursar el nivell C2.1 el proper curs 2023-24 han de fer una preinscripció telemàtica del 4 de setembre de 2023 (9.00h)  al 13 de setembre de 2023 (14.00h) segons la RESOLUCIÓ EDU/1093/2020, de 18 de maig.

Cliqueu aquí per obtenir tota la informació sobre el C2.1 d’anglès.

*Consulteu aquí els horaris per al proper curs 2023-24 (DISPONIBLES A FINALS DE JUNY 2023). L’escola no garanteix la continuïtat en el nivell següent als mateixos dies ni franja horària.

Per fer aquesta matrícula, l’alumnat haurà d’entrar a la pàgina web de l’escola, a l’àrea d’alumnat, on trobarà l’enllaç a l’aplicatiu des del qual farà la matrícula. Aquest aplicatiu obrirà cada nou termini a les 9.00h sense tancar l’anterior franja.

PAGAMENT

Consulteu aquí els preus i taxes de matrícula
Consulteu aquí les instruccions per fer el pagament

Teniu dues opcions:

 1. A través dels caixers automàtics de La Caixa amb el full que es genera en el moment de formalitzar la matrícula.
 2. Pagament en línia mitjançant l’enllaç a l’entitat bancària. 

Cal fer dos pagaments, corresponents a cada un dels dos codis de barres del resguard.

El termini per a fer el pagament és de 24 hores a partir de la formalització de la matrícula.

Atenció!

  • No cal portar el document de pagament al centre.
  • Només en cas d’haver al·legat una bonificació o exempció de la taxa o preu públic, durant el mes de juliol (o setembre, abans de l’inici de les classes) cal fer arribar al centre la documentació acreditativa en vigor, presencialment o per correu electrònic a secretaria@eoisabadell.cat. La manca d’acreditació donarà lloc a la baixa d’ofici i, per tant, a la pèrdua de la plaça.
  • L’alumne/a que no es matriculi dins d’aquest període de matrícula del mes de juliol perdrà la seva prioritat de dia i d’horari respecte als que ja ho hagin fet.
  • Si hi ha alguna incidència relacionada amb la matrícula, l’alumnat haurà de posar-se en contacte amb la secretaria del centre mitjançant un correu electrònic a secretaria@eoisabadell.cat
  • Els alumnes que es matriculin el mes de juliol no podran preinscriure’s el mes de setembre de la mateixa llengua i curs en una altra escola amb la intenció de traslladar-hi la matrícula feta. El trasllat de matrícula d’una escola a una altra es fa, de manera ordinària, durant el curs i sempre que l’escola a la qual es vulgui traslladar la matrícula disposi de places.

MATRÍCULA D’INCIDÈNCIES

 • L’alumne/a que no es matriculi en línia del 3 al 10 de juliol de 2023 perdrà la seva prioritat de dia i d’horari.
 • Les incidències de matrícula es resoldran els dies 11 i 12 de juliol de 2023 des de l’escola de 10.00 a 13.00 h. Si has tingut problemes per fer la matrícula o se t’ha oblidat, envia’ns un correu a secretaria@eoisabadell.cat amb les teves dades, el teu telèfon mòbil, i la teva millor franja horària per trucar-te i ens posarem en contacte amb tu, en horari de secretaria, per fer la matrícula.

L’alumnat que no es matriculi al juliol haurà de preinscriure’s al setembre.

TRASLLATS DE MATRÍCULA

 • Després de formalitzar la matrícula, els alumnes poden demanar un trasllat a una altra escola els dies 13 i 14 de juliol de 2023. 
 • Cal posar-se en contacte amb l’escola de destinació, la qual notificarà l’acceptació o la denegació del trasllat com a molt tard el 20 de juliol. Descarrega’t aquí el full de sol·licitud de trasllat cap a la nostra escola, l’EOI Sabadell.
 • En el moment del trasllat, caldrà aportar la documentació següent, sense la qual no es podrà formalitzar el tràmit:
  • Full de sol·licitud de trasllat omplert.
  • Comprovant de pagament de la matrícula del curs 23-24 de l’escola d’origen
  • Fotocòpia del DNI, NIE  o passaport.
  • Justificant de bonificació o exempció de pagament (si s’escau).
 • Si l’escola de destinació accepta la petició, tramitarà el trasllat d’expedient.

Els alumnes que es matriculin el mes de juliol no podran preinscriure’s el mes de setembre de la mateixa llengua i curs en una altra escola amb la intenció de traslladar-hi la matrícula feta. El trasllat de matrícula d’una escola a una altra es fa, de manera ordinària, durant el curs i en el cas que l’escola a la qual es vulgui traslladar la matrícula disposi de places.

CONVOCATÒRIA ADDICIONAL (FER UN CURS PER TERCERA VEGADA)

 • L’alumne que hagi exhaurit el nombre de convocatòries per nivell pot presentar una sol·licitud de convocatòria addicional del 28 de juny al 7 de juliol de 2023 a la secretaria del centre. 
 • L’escola podrà autoritzar una convocatòria per nivell  sempre que no representi fer el mateix curs per quarta vegada. Per a més informació sobre repeticions clica aquí.
 • Els dies 11 i 12 de juliol de 2023, les persones que tinguin la convocatòria addicional autoritzada podran fer la matrícula a la secretaria del centre de 10.00 a 13.00 h. 
 • En cas de no presentar la sol·licitud dins del termini, no es podrà fer la matrícula per al nou curs.