Certificats i títols

PETICIÓ DE CERTIFICATS NIVELL BÀSIC I INTERMEDI B1,  O CERTIFICAT EXPEDIENT ACADÈMIC DE QUALSEVOL NIVELL

Si voleu demanar un certificat dels nivells A2 i B1 o un certificat d’expedient acadèmic, de matrícula o per al Ministeri, de qualsevol nivell,(es un document DIN A4 expedit per la Secretaria de l’escola, gratuït i amb validesa de 2 anys a comptar de la data de la seva expedició),  ho heu de fer telemàticament, omplint el següent formulari:

  • Tots els camps del formulari són obligatoris.
  • Comproveu les vostres dades.
  • Un cop finalitzat el procés rebreu un missatge de confirmació de la sol·licitud.

Es podran demanar aquests certificats  durant tot l’any, excepte al mes de  setembre. Aquests certificats són gratuïts i  tenen una validesa de 2(dos) anys a comptar a partir de la seva data d’expedició.

En un termini de màxim 6 dies se us confirmarà a la vostra adreça de correu electrònic  facilitada al formulari que el certificat ja està disponible i el podreu passar a recollir per la secretaria de l’EOI. Una altra persona  el pot recollir en nom vostre, no cal autorització per escrit.

PETICIÓ DE TÍTOLS NIVELL INTERMEDI B2 I AVANÇAT C1 I C2         ****** FAREM TÍTOLS A PARTIR DEL DILLUNS 16 D’OCTUBRE DE 2023*****

El títol oficial de nivell intermedi B2 i dels nivells avançats C1 i C2  (document signat pel Rei, en format DIN A3) es pot sol·licitar en línia, enviant el formulari de sol·licitud omplert (codi centre 08044636, pots deixar el codi d’ensenyament en blanc) i una còpia del DNI per les DUES CARES al correu secretaria@eoisabadell.cat. Us farem doncs arribar la carta de pagament, que es pot pagar en qualsevol caixer de CaixaBank o en línia (no cal tenir compte a CaixaBank).

Amb el resguard de pagament original, s’ha de venir presencialment a la secretaria del centre (consulteu horari) per finalment recollir el resguard de sol·licitud del títol, que no es pot enviar per email ni correu postal.

MOLT IMPORTANT: si feu presencialment el tràmit de demanar la carta de pagament a la tarda, cal fer la sol·licitud abans de les 18.00 h. (l’aplicació de la Generalitat es tanca a les 18.00h)

Els alumnes o candidats de l’any en curs que hagin aprovat al mes de juny l’hauran de sol·licitar a partir de mitjan octubre (el Departament d’Educació triga unes quantes setmanes en bolcar les dades a l’aplicació de títols).

Tipus de taxes Taxa
Taxes ordinàries 78,00 €
Taxes per a famílies nombroses general o monoparentals 39,00 €
Famílies nombroses de categoria especial Exempts
Discapacitat igual o superior al 33% Exempts
Ser víctima de terrorisme (o familiar en 1r grau) Exempts

Terminis d’expedició:

  • El títol de nivell intermedi B2, el de C1 i el de C2 l’expedeix el Departament d’Educació.
  • En aquests moments, triga aproximadament dos anys, però el resguard té la mateixa validesa que el títol definitiu.

Quan rebem els títols, s’avisa per correu electrònic als interessats.

Després de rebre la notificació de rebuda del certificat, cal recollir-lo personalment a la secretaria del centre amb el DNI, passaport o NIE i el resguard del pagament de les taxes. En cas de no poder fer el tràmit personalment, s’ha d’autoritzar una persona amb el document d’autorització firmat.