Trasllats d’expedient

SOL·LICITUD TRASLLAT MATRÍCULA EXTRAORDINÀRIA AL JULIOL DE 2024
 • Després de formalitzar la matrícula al juliol, els alumnes poden demanar un trasllat a una altra escola els dies que marqui el calendari corresponent del juliol (11 i 12 de juliol de 2024).
 • Cal posar-se en contacte amb l’escola de destinació, la qual notificarà l’acceptació o la denegació del trasllat (el trasllat està subjecte a disponibilitat de places) abans de la data que marqui el calendari del curs corresponent (18 de juliol de 2024)
 • En el moment del trasllat, caldrà aportar per email (secretaria@eoisabadell.cat) la documentació següent:
  • full de sol·licitud de trasllat cap a la nostra escola, l’EOI de Sabadell emplenat.
  • full de pagament de la matrícula (el del codi de barres) de l’escola d’origen.
  • comprovant bancari de pagament del curs 2024-2025.
  • fotocòpia del DNI, NIE o passaport, per les dues bandes.
  • Justificant de bonificació o exempció de pagament (si s’escau).
 • Si l’escola de destinació accepta la petició, tramitarà el trasllat d’expedient.

Us enviarem la resolució del trasllat com a molt tard el 18 de juliol de 2024.

Els alumnes que es matriculin el mes de juliol no podran preinscriure’s el mes de setembre de la mateixa llengua i curs en una altra escola amb la intenció de traslladar-hi la matrícula feta. El trasllat de matrícula d’una escola a una altra es fa, de manera ordinària, durant el curs i en el cas que l’escola a la qual es vulgui traslladar la matrícula disposi de places.

SOL·LICITUD TRASLLAT EXPEDIENT DURANT EL CURS (TRASLLAT DE MATRÍCULA VIVA)

Procediment:

 1. – Informar-se abans en l’EOI de destinació si accepta aquest tipus de trasllat.
 2. – Fer la sol·licitud de trasllat a l’EOI de Sabadell omplint aquest formulari. En el moment del trasllat, caldrà aportar per email (secretaria@eoisabadell.cat) la documentació següent:
  • full de sol·licitud de trasllat cap a la nostra escola, l’EOI de Sabadell, emplenat.
  • full de pagament de la matrícula (el que porta el logo de l’EOI d’origen), on es veuen les dades personals, idioma, curs i grup matriculat
  • comprovant bancari de pagament del curs 2024-2025
  • fotocòpia del DNI, NIE o passaport, per les dues bandes.
  • Justificant de bonificació o exempció de pagament (si s’escau).
 3. Si sou admesos serà l’escola de destinació qui ens demani el trasllat.

ATENCIÓ:

 • Si marxeu a una EOI de Catalunya, no haureu de tornar a pagar,
 • Si marxeu a una altra Comunitat Autònoma, haureu de consultar amb la Comunitat de destinació.

El termini per fer trasllats de matrícula viva finalitza el 11 d’abril de 2025.

En el cas que hagueu de pagar un altre cop, podreu sol·licitar la devolució de la taxa o preu públic sempre que sigui abans del 30 de novembre de 2024.