Canvi d’horari

1. Canvi oficial d’horari

Podran demanar canvi d’horari les persones que, una vegada feta la matrícula a l’EOI, s’hagin matriculat en un altre centre docent oficial i que tinguin un horari incompatible, o bé les persones a les quals s’hagi canviat l’horari laboral amb posterioritat a la matrícula a l’EOI.

El termini per sol·licitar aquest canvi serà el dia abans de les vacances de Setmana Santa (divendres 22 de març de 2024).

La resposta pot trigar moltes setmanes, perquè està subjecte a disponibilitat de places i vistiplau de Cap d’Estudis.

Les persones interessades presentaran al Departament d’Alumnat, a l’email secretaria@eoisabadell.cat, els següents documents:

  • Model d’instància  (que podeu trobar al següent enllaç)   en   el   qual   se   sol·licitarà   el   nou  horari (cal donar dues opcions sempre que sigui possible).
  • Justificants de  les  causes  al·legades: fotocòpia de matrícula, contracte de treball amb data posterior a la matrícula a l’ EOI o certificat d’empresa.

Només s’atendran les sol·licituds que vagin acompanyades de justificants. Aquest canvi es podrà concedir sempre i quan hi hagi places vacants en els grups demanats. El canvi, que es comunicarà a l’interessat/ada, serà oficial i definitiu.

2. Permuta

Es  tracta  de  l’intercanvi  de  plaça  entre  dues  persones  matriculades  en  dos  horaris diferents  del mateix idioma i curs. Es pot fer fins el dia abans de les vacances de Setmana Santa (divendres 8 d’abril de 2022); només cal que els dos alumnes es presentin al Departament d’alumnat i comuniquin la seva intenció de permutar els seus horaris. Caldrà, a més, notificar els canvis als professors respectius.

Els alumnes sol·licitants es podran posar en contacte entre ells a través del tauló d’anuncis que hi ha al costat de l’antiga cafeteria.