Web, xarxes socials i Intranet

PÀGINA WEB DEL CENTRE

El centre disposa d’un web (https://agora-eoi.xtec.cat/eoiolot/) amb la informació pública. S’hi pot trobar informació general sobre l’escola i els cursos que oferim juntament amb notícies actualitzades sobre el que va succeint al centre dia a dia. Aquest web està realitzat amb la plataforma Nodes i el responsable del seu manteniment és el coordinador web i de xarxes socials.

XARXES SOCIALS DEL CENTRE

A més a més, el centre difon les informacions més importants de la seva activitat a través de les xarxes socials a les quals té presència: el Twitter, l’Instagram i el Facebook. Cliqueu a les següents icones per accedir-hi:

Seu a Olot:

 

 

Seu a Ripoll:

 

 

 

INTRANET

El centre disposa d’una intranet, anomenada CentrosNET on hi té accés l’alumnat i el professorat. Hi accedeixen a través de la pestanya qualificacions dins del web de l’escola.

Pel que fa a l’alumnat, CentrosNET permet les següents funcionalitats principals:

     • Matrícula als cursos oferts per l’escola
     • Consulta de notes
     • Actualització de les dades personals

Les instruccions per a l’alumnat per accedir a CentrosNet estan resumides en aquesta infografia.

🔗 Accés al web EOI Olot: https://www.informaticacentros.com/centrosnet/ultralogin.php?tcentro=EOI&centro=GE4

🔗 Accés al web CPD Ripoll: https://www.informaticacentros.com/centrosnet/ultralogin.php?tcentro=EOI&centro=GE2

Per altra banda, el professorat a través de CentrosNET pot realitzar les funcionalitats principals detallades a continuació:

     • Consulta dels llistats de classe
     • Informació del contacte i acadèmica de l’alumnat

Per tal que el professorat hi tingui accés, cal demanar-ho al coordinador digital.

🔗 Accés al web EOI Olot: https://www.informaticacentros.com/centrosnet/ultralogin.php?tcentro=EOI&centro=GE4

🔗 Accés al web CPD Ripoll: https://www.informaticacentros.com/centrosnet/ultralogin.php?tcentro=EOI&centro=GE2