PER DISCAPACITATS RECONEGUDES DE GRAU IGUAL O SUPERIOR AL 33%

Els alumnes amb una discapacitat reconeguda igual o superior al 33% tenen dret a una exempció del 100% del pagament tant de la matrícula com dels serveis acadèmics, sigui quin sigui el nivell de què es matriculin.

Novetat important!

En el cas específic dels Nivells Bàsic (A1 i A2) i Avançat (C1, C2.1 i C2.2), també tenen dret a aquesta bonificació total:

  • els alumnes que siguin cònjuges d’una persona amb discapacitat reconeguda, de grau igual o superior al 33%; 
  • els alumnes que depenguin econòmicament dels seus progenitors si un o tots dos tenen una discapacitat reconeguda de grau igual o superior al 33%.