PER PREMI EXTRAORDINARI D’FP, ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY, MÚSICA O DANSA

Els alumnes guanyadors del Premi Extraordinari dels ensenyaments de Formació Professional, dels ensenyaments professionals d’Arts Plàstiques i Disseny, dels ensenyaments professionals de Música o dels ensenyaments professionals de Dansa, en els termes previstos a la normativa que els estableixi, tenen dret a l’exempció de l’import del preu en concepte de matrícula i serveis, per un sol cop, a triar entre la matrícula en el nivell Bàsic, el nivell C1 o el nivell C2.