Anglès

La matrícula dóna dret a assistir a classe (130 hores per curs) i als exàmens oficials corresponents.

Les classes tenen una durada de dues hores i quinze minuts (amb una pausa cap a la meitat de la sessió) i són en dies alterns: o bé en dilluns i dimecres o bé en dimarts i dijous.

Navega pels diferents submenús per trobar la informació que t’interessi: horaris, llibres de text, lectures, mostres d’exàmens…