ACUMULACIÓ DE DESCOMPTES

Els descomptes en els preus públics –és a dir, pels cursos A1 i A2 (Nivell Bàsic) i C1, C2.1 i C2.2 (Nivell Avançat)– són acumulables: si compleixes les condicions que donen dret a dos o més descomptes, estaràs exempt/a de pagament. L’import per la matrícula i els serveis acadèmics serà 0,00 €.

Exemple 1: una alumna de 3r d’ESO vol fer primer de francès a l’EOI i és membre d’una família nombrosa de categoria general.

PREU PÚBLIC (A1 de francès)
Família nombrosa de categoria general
Llengua diferent de la que estudia a l’institut o escola
Import a pagar
275,00 + 30,00 = 305,00 € 50% de descompte
137,50 + 15,00 = 152,50 €
50% de descompte
137,50 + 15,00 = 152,50 €
0,00 €


Exemple 2:
un membre d’una família monoparental (el pare, la mare, un fill o una filla) vol cursar dues llengües simultàniament a l’EOI (en una mateixa escola o en dues de diferents), i almenys una d’elles és un Nivell Bàsic (A1 o A2) o Avançat (C1, C2.1 o C2.2). En aquest cas, no pagarà res pel curs d’A1, A2, C1, C2.1 o C2.2, i només el 50% per l’altre curs, sigui del nivell que sigui.

PREU PÚBLIC (A1, A2, C1, C2.1 i C2.2)
o TAXA (B1, B2.1 i B2.2)
Família monoparental
Per estudiar un A1, A2, C1, C2.1 o C2.2 simultàniament amb qualsevol nivell d’una altra llengua
Import a pagar per les dues llengües
275,00 + 30,00 = 305,00 €
o
297,60 + 30,00 = 327,60 €
50% de descompte
137,50 + 15,00 = 152,50 €
o
148,80 + 15,00 = 163,80 €
50% de descompte
137,50 + 15,00 = 152,50 €
152,50 + 0,00 = 152,50 €
o
163,80 + 0,00 = 163,80 €


Exemple 3:
si un alumne té dret a la gratuïtat en els nostres estudis, no pagarà res tampoc per segones matrícules o posteriors simultànies. Si és el teu cas, no desaprofitis aquesta oportunitat!

Si no estàs segur/a de si tens dret a un descompte o a la gratuïtat total en el pagament, posa’t en contacte amb nosaltres i t’ajudarem.