PER TENIR CONCEDIDA UNA BECA O AJUT OFICIAL PER ESTUDIS D’IDIOMES

Si has estat beneficiari d’una beca del Ministeri per estudis d’idiomes l’any 2020-2021 (que normalment es concedeixen a la primavera) i estaves matriculat a l’EOI el curs passat, tens dret als descomptes següents en funció del nivell en què estiguessis matriculat:

  • Devolució del 50% de l’import tant de la matrícula com dels serveis acadèmics si feies un Nivell Bàsic (A1 o A2) o Avançat (C1, C2.1 o C2.2) el curs passat.
  • Devolució del 100% de l’import de la matrícula si feies un Nivell Intermedi (B1, B2.1 o B2.2) el curs passat. L’import per la prestació dels serveis acadèmics no està subjecte a bonificació en aquest cas.

En tots dos casos, pots presentar a l’escola una sol·licitud de retorn de taxes, que nosaltres farem arribar al Departament d’Educació.

Un cop aprovada la sol·licitud per part del Departament, la devolució dels imports que corresponguin es farà efectiva en el compte bancari que hauràs indicat prèviament. Només et caldrà una mica de paciència: el procés entre que es presenta una sol·licitud i que els diners arriben al compte pot allargar-se més enllà de mig any.

Però no pateixis: ens posarem en contacte amb tu tan bon punt se’ns comuniqui si s’ha aprovat o denegat la teva petició i per quins motius. Estarem al cas; no ens oblidarem pas de tu!

MÉS INFORMACIÓ

Pots trobar tota la informació sobre les beques per a ensenyaments postobligatoris no universitaris aquí.