CURSOS DE PREPARACIÓ PER EXÀMENS OFICIALS

A l’EOI et pots preparar per presentar-te per lliure a les convocatòries públiques anuals d’exàmens de febrer (per anglès) i de maig i juny (per anglès, alemany i francès) assistint a cursos d’un mínim de 30 hores i un màxim de 90 de pràctica intensiva dels continguts, habilitats i estratègies necessàries per superar els exàmens i aconseguir el teu certificat de B1, B2 o C1.

El preu d’aquests cursos és públic i està regulat per l’ORDRE EDU/155/2020, de 18 de setembre, per la qual se suprimeixen, es creen i s’actualitzen els preus públics i els imports de determinats ensenyaments i serveis docents de les escoles oficials d’idiomes del Departament d’Educació.

L’escola organitza aquests cursos en els diversos idiomes i nivells en funció de la demanda per a cada convocatòria, i sempre que hi hagi inscrits un nombre d’alumnes equivalent a un mínim de 8 matrícules ordinàries, és a dir, sense descompte o gratuïtat. (Les matrícules amb un 50% de bonificació compten com a mitja plaça ocupada, i les matrícules amb un 100% de bonificació no computen en aquest mínim de 8.)

Si no tens disponibilitat horària per assistir a un curs anual de 130 hores dos cops per setmana, aquests cursos són una opció que et pot interessar!