CURSOS INTENSIUS D’ESTIU

Els cursos intensius d’estiu són una bona oportunitat per mantenir i millorar l’idioma en poques setmanes i en un ambient molt relaxat i distès. I amb aire condicionat, per descomptat! Si estàs interessat en fer un curs d’estiu, omple aquest formulari.

Superar un curs d’estiu comporta l’obtenció d’un certificat de nivell que permet sol·licitar l’accés a un curs ordinari de qualsevol Escola Oficial d’Idiomes de Catalunya durant la preinscripció i matrícula del mateix any natural en què s’ha superat el curs intensiu, sense que calgui realitzar cap test de nivell ni al·legar cap altra titulació si es vol accedir a un nivell superior a l’A1 (primer curs).

Atès que la durada dels cursos intensius equival a la meitat dels cursos anuals, els cursos A (que cobreixen la primera meitat del contingut d’un curs anual) permeten sol·licitar l’accés al mateix nivell del curs anual que comenci al setembre immediatament següent, i els cursos B (que cobreixen la segona meitat d’un curs anual) permeten sol·licitar l’accés al nivell següent.

Exemple de curs A: superar un 3r A d’anglès d’estiu permet sol·licitar l’accés a un tercer curs (nivell B1) anual en el curs immediatement següent.

Exemple de curs B: superar un 3r B d’anglès d’estiu permet sol·licitar l’accés a un quart curs (nivell B2.1) anual en el curs immediatement següent.

Per últim, superar un curs intensiu d’estiu permet sol·licitar l’accés al nivell següent de l’Escola d’Estiu durant els dos anys següents.

Exemple: un 1r A d’alemany d’estiu superat el 2022 permet sol·licitar l’accés al 1r B d’estiu tant al 2023 com al 2024. Passats aquests dos anys, cal superar un test de nivell o al·legar una titulació reconeguda pel Departament d’Educació.

Els cursos d’estiu són una bona oportunitat per mantenir i millorar l’idioma en poques setmanes i en un ambient més relaxat i distès. I amb aire condicionat, per descomptat!

Ens veiem al juliol a l’Escola d’Estiu 2024!