QUÈ SÓN LES ESCOLES OFICIALS D’IDIOMES

Les Escoles Oficials d’Idiomes de Catalunya som centres públics d’ensenyament d’idiomes que depenem del Departament d’Educació i que estem regulats per la normativa educativa vigent.

Els estudis que oferim segueixen, per tant, un currículum oficial i són impartits per professorat funcionari titulat.

La superació d’aquests estudis condueix a l’obtenció dels únics títols acadèmics d’idiomes emesos i reconeguts per l’Administració Pública a tots els efectes. Aquests títols, que s’inscriuen en el Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües, també es poden obtenir presentant-se per lliure a les diferents convocatòries anuals de febrer (només per l’anglès) i de maig/juny (per tots els idiomes).

Aquest vídeo presenta les EOI de Catalunya i què s’hi fa en un minut i mig:

 


QUANT COSTA ESTUDIAR EN UNA EOI

Els preus i taxes per les matrícules i la prestació de serveis acadèmics són també públics i fixats per l’Administració, i gaudeixen de múltiples descomptes acumulables del 50%, així com de gratuïtats. Us convidem a descobrir-los visitant el nostre web (la llista és llarga), però us en destaquem les principals novetats:

  • Tot l’alumnat de centres públics i concertats d’ESO (3r i 4t curs), Batxillerat, universitats, FP, Arts Plàstiques i Disseny, Ensenyaments Esportius, Ensenyaments Artístics i Arts Escèniques té un 50% de descompte en la matrícula i els serveis acadèmics si ve a l’EOI a aprendre o reforçar una segona llengua estrangera diferent de la que fa al seu centre com a obligatòria (bonificació aplicable als cursos dels Nivells Bàsic i Avançat). El preu de la inscripció pot ser zero si l’alumne/a té dret a un altre descompte del 50% o a la gratuïtat.
    Aprofiteu aquestes bonificacions si voleu que el vostre fill/a s’inici o reforci el seu francès o alemany. A més, pot sol·licitar al seu institut que se li reconegui la llengua que estudia a l’EOI com a matèria optativa tant a l’ESO com al Batxillerat. Poseu-vos en contacte amb nosaltres i us en donarem tots els detalls.
  • El professorat en actiu pot gaudir d’un retorn del 100% de l’import base de la matrícula si obté la qualificació d’apte a final de curs, també en el cas que vulgui tornar a cursar un nivell que ja va superar més de dos anys enrere per refrescar l’idioma.
  • Si un alumne es matricula de dues llengües simultàniament i almenys una de les dues matrícules és per a un Nivell Bàsic (A1 i A2) o Avançat (C1, C2.1 i C2.2), a la matrícula que sigui d’un d’aquests nivells se li aplica un descompte del 50%, encara que estudiï cada llengua en una EOI diferent.
  • Si un alumne matriculat en un cinquè curs (Nivell B2.2) es matricula d’una nova llengua estrangera el curs immediatament següent, gaudirà d’una bonificació del 50% del preu públic de la matrícula i els serveis acadèmics de la nova llengua (Nivell A1), tant si aprova el B2.2 com si no i encara que canviï d’escola.

PER MÉS INFORMACIÓ SOBRE LES ESCOLES OFICIALS D’IDIOMES

Podeu:

Benvinguts i benvingudes a l’EOI d’Olot & Ripoll!