Taxes i preus públics

PREUS PÚBLICS I TAXES A LES ESCOLES OFICIALS D’IDIOMES

PREUS PÚBLICS PER A A1, A2 i C1 (Ordres EDU/155/2020, de 18 de setembre, i EDU/114/2021, de 25 de maig)
+info

Curs 2021-2022

 • Matrícula oficial: 275,00€ + 30,00€*
 • Matrícula oficial repetidors: 357,50€ + 39,00€* (no aptes, no presentats, no qualificats)
 • Matrícula repetidors 2a vegada: 495,00€ + 54,00€*
 • Inscripció en règim lliure: Nivell C1 74,95€
 • Família nombrosa de categoria general i/o família monoparental general i especial: 50% de descompte + 15,00€*
 • Família nombrosa de categoria especial: inscripció gratuïta
 • Consultar altres bonificacions i exempcions

TAXES OFICIALS PER A B1, B2.1 i B2.2 (Llei 4/2017 i 5/2017 de 28 de març)
+info

Curs 2021-2022

 • Matrícula oficial: 286,00€ + 30,00€*
 • Matrícula oficial repetidors: 371,80€ + 39,00€* (no aptes, no presentats, no qualificats)
 • Matrícula repetidors 2a vegada: 514,80€ + 54,00€*
 • Inscripció en règim lliure: N. Intermedi B1 75,35€ | N. Avançat B2 92,35€
 • Família nombrosa de categoria general i/o família monoparental general i especial: 50% de descompte + 15,00€*
 • Família nombrosa de categoria especial: inscripció gratuïta
 • Consultar altres bonificacions i exempcions

*El preu pels serveis d’accés a la plataforma i materials didàctics dels ensenyaments d’idiomes