PREUS PÚBLICS I TAXES DELS CURSOS ORDINARIS ANUALS

PREUS PÚBLICS: NIVELLS BÀSIC (A1 I A2) I AVANÇAT (C1, C2.1 I C2.2)
Preu públic ordinari
Descompte del 50%
Exempció
275,00 + 30,00 = 305,00 € 137,50 + 15,00 = 152,50 € Matrícula i serveis acadèmics gratuïts

Consulta en aquest enllaç totes les novetats en descomptes i gratuïtats aplicables als preus públics.

Tingues en compte que s’aplica un coeficient de penalització d’1,3 per la primera repetició i d’1,8 per la segona si has estat matriculat en un curs del Nivell Bàsic o Avançat l’any 2015-2016 i posteriors. Les matrícules dels anys anteriors al 2015-2016 no són tingudes en compte a efectes econòmics. Per aquests imports són igualment vàlids els descomptes i gratuïtats aplicables a les primeres matrícules, i queden de la següent manera:

· Matrícula de primera repetició sense descomptes: 357,50 + 39,00 = 396,50 €
· Matrícula de primera repetició amb descompte del 50%: 178,75 + 19,50 = 198,25 €
· Matrícula de primera repetició amb dret a gratuïtat: 0,00 €

· Matrícula de segona repetició sense descomptes: 495,00 + 54,00 = 549,00 €
· Matrícula de segona repetició amb descompte del 50%: 247,50 + 27,00 = 274,50
· Matrícula de segona repetició amb dret a gratuïtat: 0,00 €


TAXES: NIVELL INTERMEDI (B1, B2.1 i B2.2)
Taxa ordinària
Bonificació del 50%
Exempció
297,60 + 30,00 = 327,60 € 148,80 + 15,00 = 163,80 € Matrícula i serveis acadèmics gratuïts

· Matrícula de primera repetició sense descomptes: 386,90 + 39,00 = 425,90 €
· Matrícula de primera repetició amb descompte del 50%: 193,45 + 19,50 = 212,95 €
· Matrícula de primera repetició amb dret a gratuïtat: 0,00 €

· Matrícula de segona repetició sense descomptes: 535,70 + 54,00 = 589,70 €
· Matrícula de segona repetició amb descompte del 50%: 267,85 + 27,00 = 294,85
· Matrícula de segona repetició amb dret a gratuïtat: 0,00 €


MÉS INFORMACIÓ I NORMATIVA DE REFERÈNCIA

Sobre els preus públics (Nivells Bàsic i Avançat)

Sobre les taxes (Nivell Intermedi)