Si ets un docent en actiu en un centre públic, concertat o municipal

Programa PIA+ per a docents en actiu

Aquest programa del Departament d’Educació cerca la millora constant de la competència comunicativa en llengües estrangeres del professorat en actiu, tant de centres públics com concertats o municipals. També s’hi poden acollir inspectors i inspectores en actiu, així com el professorat adscrit als diferents Serveis Territorials i als Centrals del Departament.

La Generalitat subvenciona el 100% de l’import base de la matrícula (quedant-ne exclosa la part corresponent al material i les penalitzacions per repetició de curs) per a tot el professorat no universitari que cursi i superi un curs anual de llengua estrangera en una Escola Oficial d’Idiomes.

Originàriament, aquest programa estava concebut com un pla d’impuls de l’anglès (d’aquí el «PIA»), però actualment s’estén a més llengües estrangeres (d’aquí el «plus»: PIA+). Us animem a aprofitar aquesta oportunitat i a fer-ne difusió entre els vostres companys/es!

Llengües i nivells coberts per la subvenció a la nostra EOI
  • Anglès: B2.1, B2.2 i C1.
  • Alemany: A1, A2 i B1.
  • Francès: A1, A2 i B1.
Com hi pots participar

El procés de preinscripció i matrícula és el mateix que per a la resta d’alumnat, i cal fer el pagament de la matrícula i del material que correspongui. Abans, però, consulta el nostre web per si tens dret a algun dels nous descomptes i gratuïtats generals aprovats recentment pel Departament.

En la sol·licitud de matrícula has de fer constar que vols participar en el programa i consignar-hi la teva adreça de correu Xtec. Si ets docent, et demanarem que ens presentis el carnet corresponent.

D’aquesta manera, si a final de curs obtens la qualificació d’«apte/a», podràs sol·licitar la devolució de l’import base de la matrícula al Departament. Com dèiem, aquest import no inclou els 30 € de material (o 15 € si tens dret al 50% de descompte) ni les penalitzacions per repetició de curs.

I si vull tornar a fer un curs de certificat que vaig superar fa un temps per refrescar coneixements, també està subvencionat?

Sí, i no només. Si fa com a mínim dos anys que vas cursar i superar un nivell conduent a un títol oficial (un B1, B2 o C1 obtinguts el curs 2018-2019 o anteriors), pots cursar de nou aquest mateix curs o els inferiors d’entre els indicats més amunt: A1, A2 i B1 en el cas de l’alemany i el francès, i B2.1, B2.2 i C1 en el cas de l’anglès.

Amb tot això, esperem veure’t per l’escola! See you soon! Bis bald! À bientôt!