PER ESTUDIAR DUES LLENGÜES SIMULTÀNIAMENT

Si et matricules de dues llengües en un mateix curs escolar, encara que facis una llengua en una Escola Oficial d’Idiomes i l’altra llengua en una altra EOI, tindràs d’entrada un descompte del 50% en el preu dels serveis acadèmics de la segona llengua, amb independència que tinguis dret o no a altres descomptes.

Exemple 1: un alumne farà anglès aquest curs 23-24 en una EOI, però es vol matricular també d’alemany a Olot perquè la seva primera escola no ofereix actualment aquesta llengua o els horaris no li van bé. En aquest cas, l’import pels serveis acadèmics que pagarà a Olot serà: 30 € – 50% = 15 €.

Bé, això només era un aperitiu. Segueix llegint amb atenció perquè el que ve ara t’interessa de debò:

Si com a mínim una de les dues matrícules que fas per aquest curs és per un Nivell A1 o A2 (Nivell Bàsic) o bé C1, C2.1 o C2.2 (Nivell Avançat), el descompte del 50% s’aplica també al preu d’una de les dues matrícules que sigui d’aquests nivells. Fins i tot amb caràcter retroactiu i encara que facis cada llengua en una EOI diferent! Il·lustrem-ho amb un parell d’exemples:

Exemple 2: un alumne que inicialment no té dret a cap descompte abona el 100% del preu en el moment de matricular-se a un curs de qualsevol nivell (Bàsic, Intermedi o Avançat). Posteriorment, decideix matricular-se d’una altra llengua (a la mateixa escola o en una altra) per un curs de Nivell Bàsic (A1 o A2) o Avançat (C1, C2.1 o C2.2). En aquest cas, només pagarà el 50% en el moment de formalitzar la matrícula de la segona llengua.

En comptes de 305 € (275 € de matrícula + 30 de serveis acadèmics) per tot un curs, passarà a pagar 152,50 € per la segona matrícula. Fent quatre números, això són menys de 13 € al mes per any acadèmic. Per pensar-s’ho un moment, oi?

Exemple 3: un alumne que inicialment tampoc no pot aplicar-se cap descompte abona el 100% del preu en el moment de matricular-se d’un Nivell Bàsic (A1 o A2) o Avançat (C1, C2.1 o C2.2). Posteriorment, decideix matricular-se d’una altra llengua (a la mateixa escola o en una altra) per un curs de Nivell Intermedi (B1, B2.1 o B2.2). En aquest cas, tindrà un descompte directe del 50% en el preu des serveis acadèmics i abonarà el 100% de la part corresponent a la matrícula de Nivell Intermedi (perquè el descompte en la matrícula és aplicable només als Nivells Bàsic i Avançat). Un cop formalitzades totes dues matrícules, podrà sol·licitar la devolució del 50% de l’import de la primera.

Aquesta vegada el descompte en una de les dues matrícules no és immediat (sí que ho és, però, el dels serveis acadèmics), però passats uns mesos el Departament d’Educació ingressarà els diners en el compte corrent que hagi indicat l’alumne en la sol·licitud de retorn de taxes, que es pot presentar directament a l’escola.

I recorda que:
  • Si pots gaudir d’un 50% de descompte perquè compleixes algunes de les condicions generals que hi donen dret per estudiar a l’EOI, la matrícula per un Nivell Bàsic o Avançat et surt gratis si la simultanieges amb una altra matrícula (de qualsevol nivell i escola). Els descomptes són acumulables! Mira’t aquí com.
  • Si tens dret a la gratuïtat per estudiar a l’EOI, naturalment tampoc no pagaràs res per la segona matrícula i posteriors!

I si tens quaselvol dubte, posa’t en contacte amb nosaltres. Estarem encantats d’ajudar-te!

Endavant, poliglots!