PER SER DOCENT EN ACTIU EN UN CENTRE PÚBLIC, CONCERTAT O MUNICIPAL – PROGRAMA PIA+

Programa PIA+ per docents en actiu

Aquest programa del Departament d’Educació cerca la millora constant de la competència comunicativa en llengües estrangeres del professorat en actiu, tant de centres públics com concertats o municipals. També s’hi poden acollir inspectors i inspectores en actiu, així com el professorat adscrit als diferents Serveis Territorials i als Centrals del Departament.

La Generalitat subvenciona el 100% de l’import base de la matrícula (quedant-ne exclosa la part corresponent a la prestació de serveis acadèmics i les penalitzacions per repetició de curs) per tot el professorat no universitari que cursi i superi un curs anual de llengua estrangera en una Escola Oficial d’Idiomes.

Originàriament, aquest programa estava concebut com un pla d’impuls de l’anglès (d’aquí el «PIA»), però actualment s’estén a més llengües estrangeres (d’aquí el «plus»: PIA+). Us animem a aprofitar aquesta oportunitat i a fer-ne difusió entre els vostres companys/es!

Llengües i nivells coberts per la subvenció a la nostra EOI:
  • Anglès: B2.1, B2.2 i C1.
  • Alemany: A1, A2 i B1.
  • Francès: A1, A2 i B1.
Com hi pots participar

El procés de preinscripció i matrícula és el mateix que per la resta d’alumnat, i cal fer el pagament de la matrícula i de la prestació de serveis acadèmics que correspongui. Abans, però, consulta el nostre web per si tens dret a algun dels nombrosos descomptes i gratuïtats generals aprovats recentment pel Departament.

En la sol·licitud de matrícula has de fer constar que vols participar en el programa i consignar-hi la teva adreça de correu Xtec. Si ets docent, et demanarem que ens presentis el carnet corresponent.

D’aquesta manera, si a final de curs obtens la qualificació d’«apte/a», podràs sol·licitar la devolució de l’import base de la matrícula al Departament de l’1 al 12 de juliol. Ja ens posarem en contacte amb tu per explicar-te quin és el procediment; per això no t’amoïnis! Recorda, com dèiem, que aquest import no inclou els 30 € de serveis acadèmics (o 15 € si tens dret al 50% de descompte) ni les penalitzacions per repetició de curs.

I si vull tornar a fer un curs que vaig superar fa un temps per refrescar coneixements, també està subvencionat?

Sí. Si fa com a mínim dos anys que vas cursar i superar un nivell conduent a un títol oficial (un B1, B2 o C1 obtinguts el curs 2019-2020 o anteriors), pots cursar de nou aquest mateix curs o els inferiors d’entre els indicats més amunt: A1, A2 i B1 en el cas de l’alemany i el francès, i B2.1, B2.2 i C1 en el cas de l’anglès.

Si superes novament aquest curs, obtindràs un certificat d’aprofitament i podràs sol·licitar igualment la devolució de l’import base de la matrícula entre l’1 i el 12 de juliol. Nosaltres ja estarem al cas i ens posarem en contacte amb tu si et trobes en aquesta situació, però també pots consultar en tot moment l’enllaç al web de l’XTEC que trobaràs aquí sota i que s’actualitza oportunament amb tota la informació més tècnica sobre aquest procés.

MÉS INFORMACIÓ

Amb tot això, esperem veure’t aviat per l’escola! See you soon! Bis bald! À bientôt!