CURSOS ORDINARIS ANUALS

DURADA DELS CURSOS

Els cursos ordinaris anuals d’alemany, anglès i francès tenen una durada mínima de 130 hores.

Les classes comencen a finals de setembre i acaben a finals de maig, seguint el calendari establert anualment pel Departament d’Educació.

Els exàmens de certificació i les proves d’avaluació final es celebren entre finals de maig i començaments de juny.

En aquest enllaç hi trobaràs el calendari escolar 2024-2025 detallat, i tant el professorat com el web de l’escola informaran puntualment de les dates a recordar.


HORARI DE LES CLASSES

Les classes són en horari de tarda i en dies alterns: o bé en dilluns i dimecres o bé en dimarts i dijous.

L’horari del primer torn és de 16.00 a 18.15 h, i el del segon torn de 18.30 a 20.45 h. La tria de l’horari es fa en el moment de matricular-se, i pots escollir entre les opcions de dies i franges horàries disponibles cada any a la seu d’Olot i a la de Ripoll.

Les classes tenen una durada de 2 hores i 15 minuts, i inclouen dues pauses durant la sessió per fer un mos o un cafè, socialitzar amb els companys i companyes i maximitzar la capacitat d’absorció d’informació i d’aprenentatge del cervell. Unes veritables tardes d’immersió en llengua estrangera. Aprofita-les!

I si per incompatibilitat horària justificada no pots assistir sempre a les sessions senceres, no t’amoïnis: parla’n amb el teu professor o professora perquè t’orienti i no et tallis: venir a una part de la classe és infinitament millor que no venir. La constància i l’autoestabliment d’objectius són la clau de l’èxit en l’aprenentatge d’idiomes!


IDIOMES I NIVELLS

Els idiomes i nivells disponibles el proper curs 2024-2025 a cada una de les dues seus amb què compta l’escola són els següents:

Olot
ALEMANY
Primer A1 Nivell Bàsic
Segon A2
Tercer B1 Nivell Intermedi
ANGLÈS
Primer A1 Nivell Bàsic
Segon A2
Tercer B1 Nivell Intermedi
Quart B2.1
Cinquè B2.2
Sisè C1 Nivell Avançat
FRANCÈS
Primer A1 Nivell Bàsic
Segon A2
Tercer B1 Nivell Intermedi

Ripoll
ANGLÈS
Segon A2 Nivell Bàsic
Tercer B1 Nivell Intermedi
Quart B2.1
Cinquè B2.2
Sisè C1 Nivell Avançat
FRANCÈS
Primer A1 Nivell Bàsic
Segon A2
Tercer B1 Nivell Intermedi