Benvinguda

Aquest espai està destinat a la creació, organització i actualització de la documentació de l’Estratègia Digital de l’EOI d’Olot i Ripoll. Pel que fa als aspectes sobre tecnologia digital, cal tenir en compte que el centre fa anys que ha fet una clara aposta per la seva digitalització. En aquest sentit, en el marc del Pla d’educació digital de Catalunya, el Projecte d’acceleració de la transformació digital està desplegant les intervencions referides a connectivitats, equipaments del centre i equipaments del professorat durant el curs 21-22, la qual cosa ha permès cedir un ordinador portàtil a cada docent i tenir panells digitals a la majoria d’aules.

A més a més, tot el professorat del centre disposa d’un usuari corporatiu, sota el domini xtec.cat, que els permet disposar de serveis com: correu electrònic, emmagatzematge i aplicacions col·laboratives al núvol. És amb aquests usuaris xtec amb què es realitza tota la comunicació del centre. Per altra banda, el centre disposa del domini @eoiolot.cat pels càrrecs directius i el correu d’informació del centre per a consultes generals (info@eoiolot.cat).

En data 18 de març, el Departament d’Educació ha publicat el document Estratègia digital de centre (EDC). D’una banda, s’alinea amb el Pla d’Educació Digital de Catalunya (PEDC), i per altra, incorpora els canvis socials i tecnològics que s’han anat esdevenint. Un altre aspecte a destacar és la incorporació en l’EDC de l’apartat que recull tots els documents de centre que fan referència a la seva cultura digital (protocols d’ús de dispositius, acollida digital de l’alumnat, acollida digital docent, NOFC, entre d’altres). Finalment, es flexibilitza la seva estructura amb l’objectiu d’adaptar-se a la tipologia de centre en què ens trobem: un ensenyament postobligatori d’idiomes moderns.