Gestió portàtils docents

ENTREGA DE PORTÀTILS

Quan un/a professor/a s’incorpora al centre, els passos a seguir pel retorn de portàtils és:

1. Se li entrega el portàtil, amb l’embalatge original i el carregador.

2. Se li lliurarà el document d’ENTREGA del portàtil.

3. El/La docent omple i signa el document d’ENTREGA i el coordinador digital ho registra al Drive.

RETORN DE PORTÀTILS

Quan un/a professor/a deixa el centre, els passos a seguir pel retorn de portàtils és:

1. Cal portar el portàtil, amb l’embalatge original i el carregador.

2. Se us lliurarà el document de DEVOLUCIÓ del portàtil.

3. El/La docent omple i signa el document de DEVOLUCIÓ i el coordinador digital comprova l’equip.