Maquinari

Infraestructura General

Són tots aquells recursos tecnològics i digitals que capaciten l’estructura necessària per fer funcionar tecnològicament el nostre centre.

FIBRA ÒPTICA

 

Estem pendents que ens actualitzin la fibra òptica del centre per part del Departament d’Educació.

 

 

WIFI

Xarxa sense fils d’alta velocitat encara no transformada i pendent d’actualització. La xarxa actual és EOI Olot.

Nom de la xarxa Disponibilitat Credencials Zona d’acció

Informació

EOI Olot alumnat / professorat lliure * Estem pendents de la transformació WiFi per part del Departament d’Educació.

 

ARMARIS DE CONNEXIONS

 

L’escola disposa de dos armaris de connexions (RACK).

 

 

IMPRESSORA

 

El centre disposa d’una impressora KONICA d’ús per al professorat. Per imprimir, el coordinador digital ha de crear l’usuari a la fotocopiadora i assignar-li el nombre màxim de còpies que pot realitzar cada docent.

 

TELEFONIA

El centre disposa de tres telèfons de sobretaula: un a consergeria, un a secretaria i un a la biblioteca del centre. A més a més, el centre disposa de cinc telèfons sense fils: un a la sala de professorat, dos al despatx de secretaria acadèmica i prefectura d’estudis i un al despatx de direcció.

 

Maquinari aules ordinàries a Olot

Totes les aules disposen de pantalles digitals amb equip de so integrat i ordinador de sobretaula pel docent. Per fer videotrucades, el centre disposa de càmeres portàtils endollables amb USB.

 

 

Maquinari aules ordinàries a Ripoll

 

Totes les aules disposen de projector de curta distància EPSON, equips de so i ordinadors de sobretaula pel docent.

 

 

Maquinari Sala Alexandria (Biblioteca)

 

La biblioteca disposa de dos ordinadors de sobretaula per l’alumnat i connectades a la impressora del centre.

 

 

Maquinari Sala de Professorat

 

La sala de professorat compta amb dos ordinadors de sobretaula per ús exclusiu del professorat i connectades a la impressora del centre.

 

 

Maquinari Professorat

 

El professorat del centre gaudeix d’un portàtil per docent, la qual cosa significa un total de deu portàtils amb sistema operatiu Windows 10 i connectats a la impressora del centre.

 

 

Altre Maquinari

 

L’Espai Bogotà inclou un televisor mòbil.