Competència professorat

 

ACOLLIDA

Dins el procediment d’acollida del professorat nou, també s’inclou un acompanyament en conceptes i tasques de l’àmbit digital:

🔗Acollida digital del professorat

FORMACIÓ

El Pla de Formació Digital del personal del centre s’articula en dos moments:

  • Formació dins el pla d’acolliment del professorat.
  • Formacions del PFZ o FiC: de manera periòdica, la formació interna del centre va incorporant aspectes de cultura digital.

TRANSFERÈNCIA DE DADES

Quan un/a docent deixa el centre, és important que pugui tenir còpia del material que ha desenvolupat i que en deixi una còpia digital al centre. Aquest traspàs es farà durant al mes de juny, quan el professorat farà una còpia de seguretat del seu Moodle i compartirà els documents i exàmens (en format pdf, doc, etc.) a la carpeta compartida del professorat al Drive.