Acollida digital alumnat

Dins del pla d’acollida de l’alumnat, està contemplat que el professorat del centre transmeti a l’alumnat nou i l’inscrit a cursos oficials les utilitats de la pàgina web, faciliti les claus d’accés a l’entorn virtual d’aprenentatge Moodle, informi sobre el funcionament dels dispositius electrònics del centre, entre d’altres.

WEB DE L’ESCOLA OFICIAL D’IDIOMES D’OLOT i RIPOLL

Des del web de l’EOI es pot accedir a tota la informació del centre, a la plataforma d’aprenentatge Moodle, a les novetats i notícies d’actualitat, als tràmits, a la informació sobre el funcionament de l’escola, als diferents espais de què disposa i els serveis que s’ofereixen, així com informació relacionada amb les qualificacions de l’alumnat.

🔗 Accés al web: https://agora-eoi.xtec.cat/eoiolot/

 

ENTORN VIRTUALS D’APRENENTATGE

En cas d’alumnat nou i per tal d’accedir a l’Espai Virtual d’Aprenentatge – Moodle, cal fer clic a l’enllaç de l’aula virtual que correspongui, Olot o Ripoll:

🔗 Accés al web: https://agora-eoi.xtec.cat/eoiolot/moodle/   i https://agora-eoi.xtec.cat/eoiripoll/moodle/

Seguidament, cal anar a la secció “És la primera vegada que veniu aquí?”. Aleshores caldrà clicar a “Crea un compte d’usuari nou”.  L’alumnat haurà d’omplir les dades que es demanen (els camps en asterisc ( * ) són obligatoris) i triar una contrasenya que li sigui fàcil de recordar. Per tal de finalitzar el procés, caldrà escriure les lletres CAPTCHA al quadre; llavors ja podrà clicar “crea el meu compte”. A continuació, rebrà un correu electrònic de confirmació del nou compte. Ja només caldrà que segueixi les indicacions del correu rebut. 

Un cop dins de Moodle, haurà de triar correctament l’idioma, nivell i grup des de la pàgina d’inici, i introduir la clau d’inscripció que li haurà facilitat el professorat de cada grup. Serà aleshores quan dins l’aula virtual l’alumne/a podrà “Editar el perfil” i presentar-se a la resta de participants. Simplement caldrà clicar el botó “Actualitzar perfil – Update Profile” al final de la pàgina per tal de guardar les dades. Quan l’alumnat retorni a “EOI Olot Moodle”/ “EOI Ripoll Moodle” ja podrà accedir amb el nom d’usuari i la contrasenya triats.

L’Entorn Virtual d’Aprenentatge Moodle s’utilitza per al treball col·laboratiu, gestió de documents al núvol i accés a continguts digitals. El professorat recomanarà l’ús i en farà seguiment. Aquesta plataforma és la recomanada pel Departament i destaca per la seva senzillesa d’ús i integració amb els serveis i eines d’aquest servei d’aprenentatge.

 

CENTROSNET

L’alumnat té accés a CentrosNET a través de la pestanya “qualificacions” dins del web de l’escola. A través de CentrosNET, es poden matricular, poden consultar notes i actualitzar les seves dades personals. Les instruccions per accedir a CentrosNET estan resumides en aquesta infografia.

🔗 Accés al web EOI Olot: https://www.informaticacentros.com/centrosnet/ultralogin.php?tcentro=EOI&centro=GE4

🔗 Accés al web CPD Ripoll: https://www.informaticacentros.com/centrosnet/ultralogin.php?tcentro=EOI&centro=GE2

 

EPÈRGAM

L’escola té tots els llibres de què disposa catalogats a través de la plataforma ePèrgam. Aquesta plataforma és l’aplicació de gestió de biblioteques escolars que ofereix el Departament d’Educació. És una aplicació en línia i es caracteritza per:

  • Aprofitar els avantatges de la xarxa per fer la catalogació.
  • Permetre la consulta en línia dels catàlegs de les biblioteques escolars.
  • Disposar de funcionalitats per incentivar l’ús de la biblioteca per part de la comunitat escolar.
  • Facilitar el manteniment tècnic de les dades bibliogràfiques i d’usuaris.

Tot l’alumnat del centre té accés a l’aplicació. S’hi accedeix a través del web de l’escola, a la pestanya “Viu l’EOI” a:

🔗 Accés al web: Biblioteca .

Cliqueu la icona de l’ePèrgam per trobar una infografia explicativa.

CONNECTIVITAT

 

 

Seu Nom de la xarxa Disponibilitat Credencials
Olot GENCAT_ENS_EDU alumnat / professorat Trobareu la informació penjada a les aules
Ripoll  GENCAT_ENS_EDU alumnat Pregunta al professorat

 

XARXES SOCIALS

L’EOI d’Olot i Ripoll disposa de diferents xarxes socials: el Facebook, el Twitter i l’Instagram. A través de les xarxes social reforcem i expandim la comunicació més enllà de la comunitat educativa.

Twitter: @eoiolot @eoiripoll   Instagram: @eoiolot @eoiripoll Facebook:  @eoiolot @eoiripoll

Les xarxes socials també serveixen per difondre activitats educatives que es duguin a terme al centre. Cal vetllar per la privacitat i els drets d’imatge i d’autoria de totes les persones que apareixen en les publicacions o treballs creats. Així, doncs, tothom qui surti a fotografies, vídeos o altres mitjans ha d’haver signat els drets d’imatge. En el cas de l’alumnat major d’edat, ha de signar el següent document. L’alumnat menor d’edat, en canvi, ha de signar aquest altre.

Per altra banda, cada grup-classe crea el seu propi grup de missatgeria. Els delegats creen grups de missatgeria instantània (Whatsapp) on s’hi apunten els alumnes de forma voluntària per tal d’estar informats sobre els deures i les activitats de classe quan no poden assistir, o bé per estar informats de l’absència del docent (que n’informa directament al delegat) si s’escau.

 

NORMATIVA DE L’ÀMBIT DIGITAL

Segons les Normes d’organització i funcionament de centre (NOFC), cal que l’alumnat tingui present els següents aspectes en relació amb l’àmbit digital:

Accés a Internet

  • L’alumnat de l’EOI d’Olot & Ripoll té a la seva disposició accés a Internet a les aules i a determinats espais comuns com la biblioteca. Això no obstant, l’alumnat s’ha de comprometre a fer-ne un ús acadèmic i escolar.
  • No es permetrà l’accés a determinades pàgines d’Internet que per raó del seu contingut contradiguin l’objectiu educatiu de l’EOI. Aquesta prohibició s’estendrà a les xarxes socials (Facebook, Twitter, etc.) i al programari de xats (Messenger i altres), amb l’excepció que s’utilitzin amb finalitat educativa i sota indicació d’un professor o professora.