Antics alumnes

Es considera un alumne “antic” a qualsevol persona matriculada en un curs oficial d’un idioma en aquesta escola l’any acadèmic immediatament anterior.

A partir del 2 de juliol, ja us podeu matricular telemàticament.

  1. Matrícula telemàtica del juliol

L’antic alumnat oficial de tots els idiomes (d’A1 a C1) es matricula telemàticament del 2 al 10 de juliol segons aquest calendari de matricula  del curs 2024-2025 pels antics alumnes.

Aquí teniu l’enllaç a l’aplicatiu.

HORARIS ANGLÈS

HORARIS FRANCÈS

L’alumnat que no es matriculi dins del període de matrícula del mes de juliol perdrà la seva prioritat. Qualsevol incidència relacionada amb la matrícula es resoldrà els dies 9 i 10 de juliol presencialment a l’escola.

2. Pagament de la taxa
Una vegada formalitzada la matrícula, podreu gestionar el pagament de la taxa i del preu pels serveis d’accés a la plataforma i materials didàctics mitjançant el pagament en línia al mateix aplicatiu, o bé presencialment a qualsevol Servicaixa de CaixaBank amb el resguard de pagament de la matrícula i dels serveis d’accés a la plataforma i materials didàctics. Disposareu de 24 hores per fer efectiu d’ambdós imports. Trobareu els dos pagaments al mateix full en dos codis de barres diferents.

ALUMNAT MENOR D’EDAT: Cal que l’alumnat menor d’edat porti també l’autorització de menors signada pels pares o tutors el primer dia de classe.

TAXES I BONIFICACIONS CURS 2024-2025