Antics alumnes

Es considera un alumne “antic” a qualsevol persona matriculada en un curs oficial d’un idioma en aquesta escola l’any acadèmic immediatament anterior.

A partir de la primera setmana de juliol, ja us podeu matricular telemàticament.

  1. Matrícula telemàtica del juliol

L’antic alumnat oficial de tots els idiomes (de 1r a C1) es matricula telemàticament del 2 al 7 de juliol segons aquest Per a veure informació sobre els dies de matrícula cliqueu calendari de matrícula antics alumnes curs 2020-21

Aquí teniu l’aplicatiu: cliqueu

HORARIS ANGLÈS

HORARIS FRANCÈS

L’alumnat que no es matriculi dins del període de matrícula del mes de juliol perdrà la seva prioritat. Qualsevol incidència relacionada amb la matrícula es resoldrà els dies 9 i 10 de juliol. Evitem la gestió presencial sempre que sigui possible i optem per la gestió telemàtica (correu electrònic, telèfon, …).

2. Pagament de la taxa
Una vegada formalitzada la matrícula, podreu gestionar el pagament de la taxa i de l’aportació voluntària de 30 € en concepte de material mitjançant pagament en línia al mateix aplicatiu, o bé presencialment a qualsevol oficina de CaixaBank amb el resguard de pagament de la matrícula i de l’aportació de 30 €. Disposareu de 24 hores per fer efectiu l’import de la matrícula i l’aportació de 30 €. Trobareu els dos pagamentes al mateix full en dos codis de barres diferents.
L’aportació voluntaria en concepte de material ens ajuda a facilitar recursos complementaris a l’alumnat (fotocòpies, jocs, material on-line, …), a ampliar i actualitzar el fons de la biblioteca, a fer el manteniment del servei WIFI i de la plataforma Moodle i, finalment, a dur a terme activitats culturals durant el curs.

ALUMNAT MENOR D’EDAT: Cal que l’alumnat menor d’edat porti també l’autorització de menors signada pels pares o tutors el primer dia de classe.

TAXES I BONIFICACIONS CURS 2020-2021