Sol·licitud trasllat d’expedient

Després d’haver formalitzat la matrícula, l’alumnat pot demanar continuar el curs en un altre centre, el trasllat s’anomena trasllat de matrícula viva. El termini per efectuar aquest trasllat finalitzarà aquest curs 2023 el 27 d’abril.

La sol·licitud de matrícula es farà al centre de destinació i quedarà condicionada a la disponibilitat de places en aquest centre. La documentació que caldrà aportar serà el full de pagament de la matrícula efectuada en el centre d’origen. En el moment de produir-se una vacant, l’EOI de destinació ho comunicarà al sol·licitant. L’EOI de destinació tramitarà d’ofici el trasllat d’expedient de l’alumne. En cas de no haver-hi vacants en l’EOI de destinació, s’obrirà una llista d’espera on els sol·licitants han de poder indicar els grups i horaris desitjats.

NOTA: No es podrà tenir més d’un expedient obert del mateix idioma a EOIs diferents. Tenir-los comporta l’anul·lació d’ambdós expedients.

Sol·licitud trasllat d’expedient (pdf)